Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kursus for unge med ADHD og lignende vanskeligheder

Er du mellem 16-25 år og har du udfordringer med opmærksomhed, impulskontrol og socialt samspil? Et såkaldt R og R2 kursus kan give dig konkrete redskaber og strategier til at mestre hverdagens udfordringer.

Sådan gør du

Henvisning til kurset kan ske gennem forskellige medarbejdere i Aalborg Kommune. Det kan for eksempelv være din rådgiver, din lærer, din mentor, Ungerådgivningen eller din UU-vejleder. Kort sagt kan alle, der er ansatte i kommunen, og som du har kontakt med, henvise dig til kurset. Du kan også blive henvist til kurset via din læge, Psykiatrien, din uddannelsesinstitution eller via Headspace. Herefter vil du blive inviteret til en henvisningssamtale, hvor det vil blive vurderet om kurset er det rette tilbud for dig. 

Tilbuddet

Kurset hedder R og R2 og er et gruppeforløb for unge og voksne, der har ADHD eller tilsvarende vanskeligheder. Det vil sige udfordringer med at fastholde opmærksomhed (for eksempel at man er ukoncentreret), styre impulser (for eksempel at man handler eller taler overilet) og styre aktivitet (f.eks. at man har uro i hele kroppens indre/ydre eller tankemylder). Kurset afvikles som gruppeforløb og består af 15 undervisningsgange à 2 timers varighed. Der er som udgangspunkt undervisning én gang om ugen – det vil sige, at et kursus varer cirka 3 måneder. 

Hver undervisningsgang har et bestemt tema, som I arbejder med, som for eksempel forbedret opmærksomhedskontrol, håndtering af tanker og følelser og konstruktiv planlægning. Undervisningen er bygget op om forskellige øvelser, som giver dig redskaber og handlemuligheder, som kan bruges til at tackle de udfordringer, du kender fra dagligdagen.    

Et vigtigt element i R og R2 er din PAL (Participants Aid for Learning), der støtter dig i at få bygget bro mellem det, du lærer i undervisningen, og din dagligdag. Efter hver undervisningsgang mødes du med din PAL og I snakker om, hvad du har lært, og hvordan du kan bruge det helt konkret i din dagligdag. Din PAL kan enten være en person, du selv vælger, for eksempel et familiemedlem, eller en professionel, som du som udgangspunkt har i forvejen. 

Øvrig information

Forløbet varetages af to R og R2-trænere, der er uddannet og certificeret i indsatsen.

Gruppeforløbet til unge og voksne 16-25-årige foregår som udgangspunkt i lokaler på Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg på 3.sal.

R og R2-trænere:

  • Marlene Qvist Simoni 
  • Steen Thomsen
  • Negin Mohammadzadeh
  • Per Schack Esbensen

Afdelingsleder:

  • Bo Fischer Sørensen

Sekretær:

  • Lene Ochwat

Få yderligere information ved at kontakte Børne- og Ungerådgivningen på telefon 9931 5750.

Du er også velkommen til at skrive en sikker mail til os - se linket til højre på denne side. Obs! Retter du henvendelse via digital post, kan du ikke være anonym.

OBS! For at blive tilmeldt R og R2-kurset, skal du bo i Aalborg Kommune.

       

Del indhold