Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forældrerådgivning i Ungerådgivningen

Har du som forælder brug for at tale med en uddannet rådgiver om dit barn (12-25 år), kan du frit henvende dig i Ungerådgivningen og bestille tid til en forældrerådgivning. Tilbuddet er gratis.

Det kan ind imellem være svært at være forælder til en ung, og man kan have brug for at tale med en anden voksen om udfordringer og bekymringer vedrørende den unge.

I Ungerådgivningen kan du som forælder til en ung i alderen 12-25 år få gratis råd og vejledning af uddannede rådgivere. Det eneste krav er, at du bor i Aalborg Kommune.

Henvendelse

Du behøver ingen henvisning, men kan frit henvende dig for at bestille en tid til en samtale - telefonisk eller ved personligt fremmøde i Ungerådgivningens åbningstid. Obs! Retter du henvendelse via digital post, kan du ikke være anonym.

Del indhold