Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forældrerådgivning i Ungerådgivningen

Har du som forælder brug for at tale med en uddannet rådgiver om dit barn (12-25 år), kan du frit henvende dig i Ungerådgivningen og bestille tid til en forældrerådgivning. Tilbuddet er gratis.

Det kan ind imellem være svært at være forælder til en ung, og man kan have brug for at tale med en anden voksen om udfordringer og bekymringer vedrørende den unge.

I Ungerådgivningen kan du som forælder til en ung i alderen 12-25 år få gratis råd og vejledning af uddannede rådgivere. Det eneste krav er, at du bor i Aalborg Kommune.

Henvendelse

Du behøver ingen henvisning, men kan frit henvende dig for at bestille en tid til en samtale - telefonisk eller ved personligt fremmøde i Ungerådgivningens åbningstid.

Forældrerådgivning tilbydes i tidsrummet:

  • torsdag kl. 15.30-16.30

Udvidet forældrerådgivning
- nyt tiltag i Ungerådgivningen

Aalborg Kommune har i denne tid valgt at sætte ekstra fokus på børn, unge og forældres trivsel. I denne forbindelse udbyder Ungerådgivningen en udvidet forældrerådgivning til de forældre, der har unge i alderen 12-25 år, der er bosat i Aalborg Kommune.


Konkret om tilbuddet:

  • 1-4 individuelle samtaler af 1 - 1½ times varighed pr. samtale. I kan komme enten en eller flere forældre.

  • Samtalerne kan foregå herinde i Ungerådgivningen, pr. telefon, via Teams, Google Duo eller ved hjemmebesøg.

  • Du har en ung i alderen 12-25 år, der er bosat i Aalborg Kommune.

  • Det er dit/jeres behov for støtte, der afgør indholdet af samtalerne - det er rådgivende og vejledende samtaler med 14 dages interval, eller hvad der nu passer bedst ind hos Jer.

  • Tag kontakt til Ungerådgivningen for bookning af tid på 99315750 eller på 25205755. Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8-13 og på torsdage også i tidsrummet 15-17. I kan også møde op personligt herinde for bookning af tid - vi har åben for kontakt i hele åbningstiden.

Coronarestriktioner

Kom 5 min før aftalt tid, sprit af og bær mundbind i venteværelset. Mundbindet kan tages af under samtalerne.
Yderligere om restriktionerne - se Ungerådgivningens facebookside og følg instruktionerne ophængt i Ungerådgivningen.

Del indhold