Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bo- og støttetilbud til unge

Er du ung mellem 12 og 30 år og har brug for længerevarende støtte- eller behandling, kan du her se forskellige tilbud.

Behov for særlig støtte?

Har du problemer for eksempel: 

  • i din familie
  • med at bo for dig selv
  • med at komme videre med en ungdomsuddannelse
  • med manglende selvværd
  • sorg
  • angst
  • voldsom adfærd
  • misbrug
  • eller andre personlige problemer

Så har vi en række tilbud, så du kan komme videre i dit liv.

Bliv henvist til vores tilbud - kontakt din rådgiver

Fælles for de fleste af tilbuddene, der er præsenteret på denne side, er, at du skal henvises hertil. For at blive henvist skal du kontakte din socialrådgiver i kommunen. Rådgiveren vurderer, hvilket behov du har for støtte, og hvilket tilbud, der vil være det rette for dig.

Tilbuddet om 'Børnegrupper og forældregrupper - for familier med alkoholproblemer' kræver dog ingen henvisning. Her kan man frit henvende sig.

Ligeledes er det Ungerådgivningen selv, der efter en faglig vurdering henviser til tilbuddene i Ungerådgivningen. Hvis du er interesseret i at benytte et af Ungerådgivningens tilbud, skal du derfor henvende dig direkte i Ungerådgivningen.    

NavnAdresseTilbudMålgruppe
Bostøtte i hjemmet for voksne over 18 år, VoksenBøgenBodil Hjorts vej 7, 9310 Vodskov
9310 Vodskov
Tilbud ved varig social og psykisk funktionsnedsættelseVoksne
Børne-, unge-, voksen- og forældregrupper - for familier med rusmiddelproblemerRusmiddelafsnittet Behandling
Sofiendalsvej 7
9200 Aalborg SV
Misbrugsrådgivning og -behandling (Børn, Unge, Familier)Børn, Unge, Familier
Dagbeskæftigelse for voksne over 18 år, VoksenBøgenBodil Hjorts vej 7
9310 Vodskov
Tilbud ved varig social og psykisk funktionsnedsættelseVoksne
UngeindsatsenRusmiddelafsnittet - Behandling
Sofiendalsvej 7
9200 Aalborg SV
Misbrugsrådgivning og -behandling (Børn, Unge, Familier)Børn, Unge, Familier
Ungerådgivningen - Forebyggende indsatser til unge (18-25 år)Jernbanegade 23
9000 Aalborg
Rådgivning og samtaler ved personlige, psykiske eller adfærdsmæssige problemerBørn, Unge, Familier
Ungerådgivningen - Rådgivning- og samtalebehandling til unge (12-18 år)Børne- og Ungerådgivningen
Jernbanegade 23
9000 Aalborg
Rådgivning og samtaler ved personlige, psykiske eller adfærdsmæssige problemerBørn, Unge, Familier