Formålet med Sundhedsbesøg

Spørgeskema udfyldes inden besøget

Sundhedsbesøget sker i trygge rammer

Efter Sundhedsbesøget

Gode erfaringer fra pilotprojekt

Frivilligt at deltage