Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Når forældre går fra hinanden

Når forældre går fra hinanden, påvirker det ikke alene barn og forældre. Hos barnets institution eller dagplejer kræver det en særlig opmærksomhed at sikre, at barnet støttes i sin trivsel, og at der er et godt samarbejde med begge forældre.

Et godt samarbejde hjælper barnet

Heldigvis er mange forældre, der går fra hinanden rigtig gode til at samarbejde til barnets bedste. Barnet kan stadig være påvirket af bruddet, men forældrene og institutionen kan have en god dialog om, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe barnet videre.

Desværre er det ikke altid, at samarbejdet mellem forældrene lykkes, og så kan der opstå konflikter mellem dem. Nogle gange bliver konflikterne så store, at de påvirker barnet og forældrenes omgivelser.

For såvel forældre som personale i institutionerne er det afgørende, at der er fuldstændig åbenhed om regler og praksis, når forældre går fra hinanden og har fælles forældremyndighed.

Forældreansvarsloven gælder

Når forældre har fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold, at der er enighed mellem forældrene. Den forælder, som barnet har bopæl hos kan dog træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets liv.

Forældrene skal altså være enige om det meste eller sørge for at blive det. Det er forældrenes ansvar.

Institutionen bør være et konfliktfrit rum

Det er vigtigt, at forældrenes eventuelle konflikter ikke følger med ind i barnets institution. Vores målsætning er, at institutionen skal være et konfliktfrit rum for barnet. 

Konflikterne er altid forældrenes - og personalet i institutionerne har ikke andel i dem. Hvis personalet i institutionerne bliver blandet ind i forældrenes
konflikter, stiger risikoen for, at institutionen ikke længere er et konfliktfrit rum for barnet.

Derfor er det vigtigt, at der er tydelige retningslinjer, når forældrene går fra hinanden og har fælles forældremyndighed. Alle retningslinjer tager afsæt i en åben kommunikationsform med henblik på at holde institutionen ude af konflikter og bevare et tillidsfuldt samarbejde til begge forældre.

Retningslinjer sikrer godt samarbejde

1. Institutionen skal samarbejde med begge forældre. Personalet holder altid møder med begge forældre på en gang, så forældrene modtager samme information og indgår i de samme drøftelser om barnet og samarbejdet. 

2. Institutionene tager ikke parti for den ene forælder frem for den anden. Uenigheder mellem forældrene kan og skal ikke løses i institutionen.

3. Personalet kan ikke tage imod oplysninger i fortrolighed, som ikke må gå videre til den anden forælder.

4. Institutionen kan blive anmodet om at give udtalelser til myndigheder, som kan have betydning for den afgørelse, der bliver truffet i en eventuel sag. Udtalelsen handler normalt om barnets trivsel, som institutionen ser den. Institutionen peger aldrig på en af forældrene som den bedst egnede til forældremyndigheden, bopæl eller samvær, da det er andre, der skal afgøre det.

Det er den enkelte institution, der har ejerskab for udtalelsen, og det er vigtigt, at en udtalelse ikke er påvirket af én af forældrene. Institutionen udtaler sig, hvis myndigheden beder om det, men aldrig til den ene af forældrene eller repræsentanter for en af forældrene.

5. Institutionen er forpligtet til at underette kommunens familiegruppe, hvis barnet har særlig behov for støtte. Formålet er at hjælpe barnet og forældrene med de problemer, der er. Samtidig er det vigtigt at have respekt for, at underretninger ofte er svære for forældrene. Hvis institutionen underretter, sker det i åbenhed overfor forældremyndighedsindehaverne.

6. Personalet skal have fokus på barnets trivsel. Det betyder, at personalet i institutionen skal være der for at hjælpe barnet med det, der er svært.

Det kan for eksempel være at snakke med barnet om dets tanker om forældrenes skilsmisse, da det ofte er svært for barnet at tale med forældrene om det, barnet oplever som konfliktfyldt for forældrene. Barnet kommer til at føle skyld i forældrenes konflikt, så det kan være en hjælp for barnet, hvis det er muligt at snakke med andre omsorgspersoner end forældrene om dets tanker.

Undtagelse ved mistanke om vold eller overgreb

Ingen regler er uden undtagelse. Hvis der er mistanke om, at børn er udsat for vold eller andre overgreb, begrænser det åbenheden i kommunikationen af hensyn til en eventuel efterforskning.

Del indhold