Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolebørn og sundhedsplejen

Skolesundhedsplejersken tilbyder samtaler, undersøgelser, undervisning samt vejledning.

VIGTIGT:
Skolesundhedsplejens sundhedssamtaler og aktiviteter er genoptaget på skolerne.

For at undgå smitte under COVID-19 epidemien tages fortsat særlige forholdsregler.

- Skolesundhedsplejersker ser kun raske børn og forældre i skolen.

- I tilfælde af behov for kontakt med skolesundhedsplejersken, under en periode med sygdomssymptomer, aftales dette nærmere i hvert enkelt tilfælde.

 Alle skolens elever, forældre, lærer og pædagoger kan som altid henvende sig til skolesundhedsplejen ved spørgsmål og/eller behov for at drøfte og evt. få vejledning/rådgivning vedrørende barnets udvikling sundhed og trivsel.

 
HOTLINE: 

I forbindelse med genåbning af skolerne i Aalborg Kommune har Sundhedsplejen har oprettet en telefon hotline betjent af skolesundhedsplejersker alle hverdage i skolernes åbningstid.

Denne hotline er henvendt til jer som forældre, hvis du har sundhedsrelaterede spørgsmål i forbindelse med, at dit børn skal møde op i skole efter genåbning.

Telefonnumre til Hotline for skoler beliggende i område:

Nord: 2520 0977

Centrum: 2257 6836

Sydvest: 2520 0209

Øst: 2520 0960

I øvrigt kan Sundhedsplejen altid kontaktes via Sundhedsplejens sekretariat alle hverdage mellem klokken 8.00-13.00 på 9931 9278 eller 9931 9263.

Samarbejdet med sundhedsplejersken foregår både individuelt, i grupper og på klassen.

I løbet af dit barns skoletid vil sundhedsplejersken tilbyde:

  • Sundhedssamtale, undersøgelse og undervisning på udvalgte klassetrin mellem 0.-9. klasse. Du og dit barn vil altid forud få en invitation.
  • Samtale med dit barn med henblik på at hjælpe barnet til at styrke sin egen sundhed.
  • Råd og vejledning til dig og dit barn om sundhed, sygdom og trivsel i både skole, hjem og fritid.

Du er altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har brug for at tale om dit barns sundhed.

Sundhedsplejersken kontakter dig, hvis hun finder tegn på problemer med dit barns sundhed eller helbred.

Find kontaktoplysninger og læs mere om skolesundhedsplejens tilbud her

Del indhold