Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Find sundhedsjournalen

Få adgang til sundhedsjournalen via sundhedsvejen.dk. Der findes både en sundhedsjournal til dit barn og en forældrejournal til jer hver især som forældre. På sundhedsvejen.dk kan du læse notaterne og skrive til sundhedsplejersken samt printe journal og vækstkurver til for eksempel børneundersøgelser hos egen læge.

Hvorfor sundhedsjournaler?

En sundhedsplejerske har såkaldt journalføringspligt. Det er fordi sundhedsplejerskerne er autoriserede sundhedspersoner, som varetager opgaver efter Sundhedsloven. Det betyder, at de er forpligtede til at føre journal. Oplysninger fra journalen gives kun videre efter aftale med dig.

Du kan læse mere om Sundhedsloven her (kapitel 36).

Læs mere om sundhedsvejen.dk på deres hjemmeside.

Del indhold