Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Find sundhedsjournalen

Få adgang til dit barns sundhedsjournal via sundhedsvejen.dk. Her kan du læse notater og skrive til sundhedsplejersken samt printe journalen.

Hvad kan du på sundhedsvejen.dk?

På sundhedsvejen.dk kan du se dit barns sundhedsjournal, som din sundhedsplejerske udfylder. Du kan følge dit barns udvikling gennem din sundhedsplejerskes notater og målinger og kontakte din sundhedsplejerske, hvis du har spørgsmål. Du kan også printe journalen og vækstkurver, hvis du skal bruge dem til børneundersøgelser hos lægen.

Der findes både en sundhedsjournal til dit barn og en forældrejournal til jer hver især som forældre. 

Læs mere om sundhedsvejen.dk på deres hjemmeside.

Print alle punkter

Del indhold