Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Find dit barns sundhedsjournal

Få adgang til dit barns sundhedsjournal via sundhedsvejen.dk. Her kan du følge dit barns udvikling, skrive med din sundhedsplejerske samt printe journal og vækstkurver til for eksempel børneundersøgelser hos egen læge

En sundhedsplejerske har såkaldt notatpligt. Det er fordi Sundhedsplejen i Aalborg Kommune varetager opgaver efter Sundhedsloven og er autoriserede sundhedspersoner. Det betyder, at de er forpligtede til at føre journal over dit barns sundhedsmæssige tilstand, udvikling og trivsel fra fødslen og til barnet går ud af skolen.

Du kan læse mere om Sundhedsloven her (kapitel 36).

Læs mere om sundhedsvejen.dk her

Del indhold