Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Botilbud for voksne, VoksenBøgen

VoksenBøgens Botilbud er for dig, der er over 17 år og har sociale, psykiske, neurologiske og kognitive udviklingsforstyrrelser eller andre særlige problemstillinger.

Sådan gør du

Hvis du synes, at VoksenBøgens botilbud er noget for dig, er der 2 muligheder:

1) Du skal henvende dig til din rådgiver på forvaltningen i den kommune, hvor du bor, eller

2) Du kan ringe til VoksenBøgen for at få hjælp til, hvad du skal gøre.

Tilbuddet

Du kan læse mere om VoksenBøgens bosteder på www.voksenbøgen.dk

Voksenbøgens bosteder er fordelt på fire forskellige adresser:
- Litvadhus, Nibevej 14, 9200 Aalborg SV (12 pladser)
- Bodil Hjorts Vej 2, 9310 Vodskov (2 pladser)
- Pitsvej 2, 9310 Vodskov (6 pladser)
- VisseGård, Vissevej 40, 9210 Aalborg SØ (4 pladser)

Formålet med boformen er at give dig hjælp til almindelige, daglige funktioner og støtte dig i at opnå de nødvendige sociale og psykiske færdigheder, så du på sigt kan klare dig med mindre indgribende foranstaltninger.

Voksenbøgens døgnafsnit justerer og kvalificerer løbende indsatserne, så de passer til din udvikling.
Vi arbejder målrettet med alt fra basale færdigheder til selvforståelse, identitetsdannelse og psykisk og social trivsel, velvære og udvikling.

Værdier:
I mødet med brugerne, er grundværdierne på Voksenbøgen respekt, troværdighed og medinddragelse.
Af konkrete tiltag som Voksenbøgen tilbyder, praktiseres blandt andet hjælp og omsorg, individuel støtte og tilbud om aktivt hverdagsliv i og uden for Voksenbøgen.
Praktisk hjælp og omsorg betragtes som et bidrag til at støtte de individuelle udviklingsprocesser. På den ene side handler det om at yde praktisk hjælp og omsorg, således du på kort og langt sigt får mere overskud til at arbejde med mestringsstrategier. På den anden side handler det om at hjælpe dig til at mestre den praktiske del af dit liv.

Dagligdagen

På Voksenbøgens botilbud bor du.

Du tilbydes en meningsfuld og indholdsrig hverdag, hvor beskæftigelse er en mulighed (tilkøbes) og samvær og støtte fra personalet, med blandt andet pædagogisk tilrettelagte forløb, er en selvfølgelighed (selvværdsstyrkende samtaler, diagnoseforståelse og lignende).

I dagtimerne kan du, i samarbejde med din rådgiver, blive tilknyttet VoksenBøgens beskæftigelsestilbud og særligt tilrettelagte uddannelsestilbud. Hvis du over tid bliver parat til en mindre indgribende foranstaltning, hjælpes du på plads i nye rammer.

For de beboere, der flytter, yder Voksenbøgen ofte bostøtte og dagbeskæftigelse eller Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) for den pågældende, nu tidligere beboer. Dette aftales individuelt mellem dig, din rådgiver og VoksenBøgen.

Fysiske rammer og faciliteter

Bodil Hjortsvej og Pitsvej:
Botilbuddene på Bodil Hjortsvej og på Pitsvej ligger begge i tilknytning til Voksenbøgens hovedadresse Bodil Hjorts vej 7, 9310 Vodskov i Hammer Bakker.

VoksenBøgen er beliggende i smukke og rolige omgivelser. Med skov og natur lige udenfor døren danner Hammer Bakker i Vodskov rammen om et unikt nærmiljø, samtidig med at der er gåafstand til indkøb og gode busforbindelser til Aalborg.

Litvadhus:
Litvadhus er ideelt placeret tæt ved både indkøb og aktivitetsmuligheder i Aalborgs City Syd. Her ligger inden for gåafstand både Storcenter, idrætshaller, svømmehaller, træningscentre, biograf og restauranter. Der er usædvanligt gode transportforbindelser til City Syd, som gør det let for dig at færdes med offentlig transport eller på egen hånd i hele Aalborg-området.

Litvadhus er indrettet i et tidligere plejehjem, der er blevet renoveret. Huset består af 12 selvstændige lejligheder i varierende størrelser fra 46 til 73 kvm, fordelt på 3 etager. På stueetagen og 1. sal er der 2 store fællesstuer med fælles køkkenfaciliteter og spise- og TV-stue.

Muligheden for en selvstændig tilværelse i egen lejlighed kombineres på Litvadhus med muligheden for støtte i de daglige praktiske og sociale gøremål og pligter i det nødvendige omfang.

VisseGård:
VisseGård er beliggende i Visse i et stort naturområde. Nærmest lige uden for døren er der 60 hektar skov med mountainbike- og vandreruter. VisseGård er beliggende med gåafstand til Gug og Visse, og her er der gode handle – og aktivitetsmuligheder. Desuden er der gode busforbindelser, som gør det let at færdes i hele Aalborg.

VisseGård rummer fire selvstændige lejligheder i varierende størrelser fra 50 til 85 kvm. Lejlighederne rummer eget køkken, bad, toilet, entre, soveværelse og alrum/stue. Derudover har VisseGård et stort køkken/alrum på 1. sal, hvor der tilbydes fælles madlavning og spisning.

Borgeren har mulighed for at træne en selvstændig tilværelse med tøjvask, madlavning, egenomsorg og pligter samtidig med, at der er personale til rådighed i dagtimerne.

Øvrig information

VoksenBøgen er et tilbud til borgere fra hele Region Nordjylland, herunder borgere fra andre institutioner og Jobcentret. Alle er velkomne.

Der er følgende tilbud på VoksenBøgen:
- Boformer - til borgere fra 17 år og opefter
- Bostøtte (ved selvstændigt boende)
- Dagbeskæftigelse
- Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)
- Ressourceforløb og afklaring af parathed til arbejdsmarked og uddannelse -
(gennem LAB § 32 for VoksenBøgens generelle målgruppe)
- Konsulentydelser

Voksenbøgen arbejder med en relations- og anerkendelsespædagogisk tilgang. Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov og arbejdes målrettet frem mod muligheden for mestring af eget liv, i det omfang dine problemstillinger tillader det.

Voksenbøgen har reelt mulighed for at følge ethvert forløb fra start til slut, hvilket set i forhold til den helhedsorienterende indsats, er en unik mulighed for et succesfuldt ophold for dig som beboer.


Klagevejledning:
Til dig, der vil klage til kommunen
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet

Kontakt

Bodil Hjorts Vej 7, 9310 Vodskov
9310 Vodskov
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 6050
Leder: Mathias Caland tlf. 2125 4590

Antal pladser: 20, heraf 2 STT pladser
Link til tilbudsportalen (åbner i nyt vindue)