Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Visitation og rådgivning om overforbrug af rusmidler

Har du brug for råd, vejledning eller rusmiddelbehandling, kan du henvende dig i Rusmiddelafsnittes Visitation. Tilbuddet er også til pårørende.

Sådan gør du

Ønsker du rusmiddelbehandling, og er du 18 år eller opefter, så er du velkommen til at booke en tid i Rusmiddelafsnittets Visitation.

Visitationen, Rusmiddelafsnittet
Badehusvej 11, stuen, 9000 Aalborg
Mandag klokken 9.00-12.00
Onsdag klokken 9.00-12.00
Torsdag klokken 13.00-16.00

Du kan booke en tid på hjemmesiden eller kontakte os på følgende telefonnummer: 9931 5740
Mandag-fredag klokken 9.00-14.00
Torsdag klokken 9.00-16.00

I Visitationen tilbyder vi rådgivning og vejledning, kortere samtaleforløb, visitation til ambulante behandlingstilbud samt visitation til eksterne døgntilbud. Pårørende kan også rette henvendelse. Såfremt borgeren ønsker misbrugsbehandling påbegyndes et opstartsforløb bestående af 2-3 samtaler, hvor det afklares, hvilket behandlingstilbud der er det rigtige.

Unge mellem 14 og 18 år, deres forældre og myndighed fra familiegrupper kan henvende sig telefonisk til Rusmiddelafsnittets behandlere. Du kan kontakte os på følgende telefonnumre: 2520 0022, 2520 0256, eller 3199 0058.

Tilbuddet

Visitationens udredning af behandlingsbehovet sker inden for 2-3 samtaler mellem dig (og eventuelt bisidder) og visitator. Vi tilstræber at tilbyde første samtale inden for en uge.

Den første samtale er kendetegnet ved dialog mellem dig og visitator, hvor vi afdækker din situation og dit misbrug, så vi kan vurdere dit kommende behandlingsbehov.

I forbindelse med din anden samtale, læser og godkender du visitators vurdering.

Ved udredningen kan der være behov for at indhente oplysninger fra andre instanser eksempelvis egen læge eller kommunale fagpersoner. Når vi indhenter disse oplysninger, kan behandlingsgarantien på 14. dage blive sat i bero.

Behandlingsgarantien på 14. dage begynder ved den første henvendelse i åben rådgivning, hvor vi begynder udredning og afdækning af dit behandlingsbehov. Derudover er der tilbud om uvildig lægesamtale.

Øvrig information

Tilbud om behandling er gratis. Alle borgere over 14 år i Aalborg Kommune kan uden betaling eller forudgående henvisning kontakte Rusmiddelafsnittet. Dog beregnes egenbetaling for kost og logi i forbindelse med døgnbehandling.

Til dig, der vil klage til kommunen
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet

Kontakt

Badehusvej 11
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 5740
Leder: Mette Havemann

Antal pladser: Ingen faste pladsantal