Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjemmetræning jf. Servicelovens § 32

Har du et barn under 18 år med betydeligt og varigt handicap, giver Serviceloven mulighed for, at du kan vælge at træne dit barn derhjemme.

Sådan gør du

Du kan ansøge om hjemmetræning, hvis dit barn tilhører målgruppen for Servicelovens §32, som er børn med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Hvis dette ikke er afklaret, skal der for ud for ansøgningen om hjemmetræning foretages en målgruppeudredning af dit barn. Udredningen foretages af visitationsudvalget ved Udviklingsafsnit for Børn og Unge. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn tilhører målgruppen for hjemmetræning, kan du kontakte formand for hjemmetræningen ved Udviklingsafsnit for Børn og Unge.

Ønsker du at hjemmetræne dit barn, skal du tage kontakt til formand for hjemmetræningen ved Udviklingsafsnit for Børn og Unge. Den indledende kontakt til formand for hjemmetræningen er vigtig, da ansøgningsprocessen er omfattende og kræver megen dokumentation. Formand for hjemmetræningen kan fremsende et ansøgningsskema til dig, vejlede om ansøgningsproceduren, samt hvilke dokumenter der skal vedlægges din ansøgning.

Vær opmærksom på, at hjemmetræningen helt eller delvist erstatter det tilbud, dit barn ellers ville have i et specialiseret dagtilbud efter Servicelovens §32.

Tilbuddet

I hjemmetræningen er det dig, som forælder, der vælger, hvordan dit barn skal trænes. Du kan vælge at samarbejde med en eller flere hjemmetræningsudbydere, som giver dig vejledning og supervision i forhold til træningen af dit barn. Det er et krav, at træningseffekten af den valgte metode er dokumenterbar, for at træningsmetoden kan godkendes som hjemmetræning.

Det er dig, der er tovholder og ansvarlig for målsætning samt planlægning og gennemførelse af træning og udvikling af dit barns færdigheder og kompetencer. Målsætning og planlægning kan ske i samarbejde med en træningsudbyder.

Det er ligeledes dit ansvar, at træningen justeres og systematiseres i forhold til dit barns løbende udvikling, samt at træningens effekt dokumenteres gennem fx beskrivelser, log-bog, billeder, video o.l. Derudover skal du udfylde et tilsynsskema med beskrivelse af dit barns udvikling til de 2 årlige tilsynsbesøg. Hjemmetræningen skal altid tilgodese dit barns behov for alsidigt udviklende aktiviteter.

At være tæt på sit barns udvikling og være med til at lære det nye færdigheder kan være berigende, og du vil som forældre opleve at gøre en forskel for dit barns livsmuligheder. Det at hjemmetræne kan dog være en ressourcekrævende opgave. I ansøgningsproceduren indgår derfor også en undersøgelse og vurdering af forældrenes ressourcer.

Rådgivning og vejledning

Der følges op på de mål, der er sat for dit barns træningen ved 2 årlige tilsynsbesøg. Derudover yder kommunen løbende rådgivning og vejledning i hjemmetræningen.

Økonomi
Det økonomiske loft i hjemmetræningen er i 2017 på 608.615 kr. årligt. Herunder dækkes diverse udgifter forbundet med træningen så som supervision i træningsmetode, indkøb af nødvendige trænings-redskaber, aflønning af hjælpere m.m. Familien skal lægge et budget for hjemmetræningen, der skal vurderes og godkendes af formand for hjemmetræningen i Aalborg Kommune. Ud over den økonomiske ramme for selve træningen kan der ydes tabt arbejdsfortjeneste til den forældre, der står som ansvarlig for hjemmetræningen.

Forløb

Ansøgningsforløbet

• Ansøgning sendes til Udviklingsafsnit for Børn og unge
• Der udarbejdes børnefaglig undersøgelse
• Ansøgningen vurderes af et tværfagligt udredningsteam
• Udredningsteamet indstiller sagen til visitation med begrundet anbefaling om godkendelse eller afslag
• Visitationen træffer afgørelse og underretter forældrene

Det tværfaglige udredningsteam vurderer ansøgningen på grundlag af følgende kriterier

• Barnets behov for støtte og behandling
• Om træningsmetoden er dokumenterbar
• Om træningsmetoden stemmer overens med barnets udviklingsbehov
• Om forældrene er i stand til at planlægge og udføre hjemmetræningen og samtidig tilgodese familiens almene trivsel
• Om den træningsplan forældrene har lagt tilgodeser barnets udviklingsbehov, tarv og trivsel

Som forældre blive du løbende informeret og inddraget i processen.

Sagsbehandlingstiden på en ansøgning om hjemmetræning er rammesat til 6 mdr.

Du kan se en oversigt over sagsbehandlingsprocessen med angivelser af påregnet sagsbehandlingstider på de forskellige delprocesser undervejs på linket herunder.

Øvrig information

Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning

Vejledning nr. 3 til Serviceloven

Kontakt

Nygade 3
9400 Nørresundby
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 25199240
Leder: Rikke Lise Fromberg Beha