Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børnehaven Gl. Kongevej - Specialgruppen Gul

Specialgruppen Gul er er omfattet af Servicelovens § 32. Gruppen er normeret til 8 børn i alderen 0 – skolestart, med varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Sådan gør du

Henvisning til Specialgruppen Gul kan ske enten ved, at barnets institution laver en "Ansøgning om særlig indsats i dagtilbud" eller ved, at familiens rådgiver i Familiegruppen kontakter Visitationen i Udviklingsafsnit for Børn og Unge.

Der visiteres altid gennem Udviklingsafsnit for Børn og Unge.

Tilbuddet

Målgruppen i Specialgruppen Gul er børn i alderen 0-6 år med varig og betydelig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne. Gruppen er omfattet af Servicelovens § 32 og er normeret til 8 børn.

Børnehaven Gl. Kongevej har desuden en almengruppe, som er normeret til 40 børn i alderen 3-6 år, som er opdelt i 3 grupper.

Samværet mellem almengruppen og specialgruppen vægtes højt. Børnene indgår i såvel spontane som planlagte lege og aktiviteter på tværs af grupperne, i det omfang børnene profiterer af det.

Vi arbejder overordnet ud fra de 4 spor i Aalborg Kommunes udviklingsplan ”Dagtilbud for fremtiden”, som er:
- Inklusion
- Sundhed
- Læring
- Forældreinddragelse

Dagligdagen

Struktur og forudsigelighed i hverdagen vægtes højt i Specialgruppen Gul. Den samme rutine hver dag støttet af tydelig kommunikation og tydelige voksne giver ro til læring og udvikling for børnene.

En tavle i garderoben viser, hvilke børn og voksne barnet skal være sammen med i løbet af dagen. Tavlen viser også, om der kommer talepædagog og fysioterapeut eller andre personer i huset. Vi vender ofte tilbage til tavlen i løbet af dagen.

Vi er ude hver dag uanset vejret, og vi prioritere dette, da vi mener, at børn har brug for frisk luft, dagslys samt at opleve forskelligt vejr/årstider.
I løbet af dagen bliver børnene skiftet/kommer på badeværelset efter behov, men altid fast:
- Morgen
- Formiddag
- Efter middagsmaden
- Efter frugt
- Før de tager hjem

Vi forsøger at lære børnene rutiner i håndvask før og efter et måltid og efter toiletbesøg. Alle før hjælp til at vaske hænder.

Børnene hjælper så meget til, som de kan, med af- og påklædning, forflytninger etc. Dette er for at give børnene selvtillid i forhold til at kunne mestre ting selv.

Morgenen bruges på forskellige aktiviteter/lege i både egen og andre grupper i huset. De børn der kommer inden kl. 8.00 bliver tilbudt morgenmad.

Kl. 9.00 holder vi rundkreds. Vi synger godmorgen sang og snakker om, hvem der er i børnehave. Vi sætter billeder af de børn, der er i børnehave på en tavle.

Herefter har vi, hver dag, en fast aktivitet. Det kan være sangkurv med konkrete ting, som symbolisere forskellige sange (fx en mariehøne for Mariehønen Evigglad), bevægelseslege etc.

Efter rundkredsen bliver børnene tilbudt formiddagsmad fra madkassen, som de selv medbringer.

Om formiddagen laver de forskellige planlagte pædagogiske aktiviteter. Aktiviteterne tager fortrinsvis udgangspunkt i den pædagogiske handleplan.

Træning med talepædagog samt fysio- og ergoterapeut foregår også om formiddagen, enkeltvis eller i små grupper.

Ca. 11.15 spiser vi frokost. På skift hjælper nogle børn med at dække bordet, men de øvrige børn laver andre aktiviteter fx at læse. Vi spiser i små grupper, så spisningen bliver mere rolig og overskueligt, og for at det enkelte barn får den hjælp, det har behov for. Børnene hjælper med oprydning efter evne.

Børn der skal sove, bliver, efter maden, puttet i barnvogn, krybbe eller indendørs på madras. De øvrige børn går på legepladsen.

Kl. ca. 14 spiser børnene frugt og brød.

Øvrig information

Vi kan give dit barn medicin, hvis det har brug for det.

Vores åbningstider er:
Mandag – torsdag 6.30 – 16.45, Fredag 6.30 – 16.30

Vores faste samarbejdspartnere er:

- Fysioterapeuten: Kommer 2 gange om ugen og foretager behandling afbørnene. Fysioterapeuten deltager i møder vedrørende børnene og fungerer som konsulent for pædagogerne vedrørende behandling af / arbejdet med det enkelte barn.

- Talepædagogen fra PPR: Kommer 2 gange om ugen, og arbejder med børnene. Hun deltager i møder vedr. børnene og kan give råd og vejledning til forældre og pædagoger. Talepædagogens rolle er at finde og arbejde med barnets kommunikative muligheder og fremme en fælles forståelse for barnets signaler og sprog i samarbejde med forældre og pædagoger i børnehaven.

- Ergoterapeuten: Vi har ikke en fast ergoterapeut tilknyttet, men Ergoterapeutisk bistand kan søges i konkrete situationer.


Vores øvrige samarbejdspartnere er:

- Udviklingsafsnittet
- Institut for syn og hørelse
- Neuropædiatrisk Team

Kontakt

Gammel Kongevej 32
9400 Nørresundby
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9717 4161
Leder: Marlene Linnemann Kjeller Justesen

Antal pladser: 8