Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Svenstrupgårds tilbud om erhvervsintroduktion for kontanthjælpsmodtagere

Modtager du kontanthjælp eller starthjælp og har sociale problemer udover ledighed, kan du som aktivering deltage i et særligt beskæftigelsesforløb på Svenstrupgårds værksteder.

Sådan gør du

Aktiveringstilbuddet er bygget op omkring Svenstrupgårds værksteder. Som deltager i erhvervsintroduktionen, indgår du i produktionen sammen med Svenstrupgårds beboere, men du modtager et mere målrettet tilbud om personlig støtte, opkvalificering og vejledning, i form af samtaler og instruktion.

Målet er at bringe dig nærmere arbejdsmarkedet, så du kan modtage tilbud om virksomhedspraktik, arbejde eller start på uddannelse.

Hvis du synes, at Svenstrupgårds erhvervsintroduktion måske er noget for dig, skal du tale med din beskæftigelsesrådgiver i Jobcentret om at blive henvist til tilbuddet. Sammen med rådgiveren skriver du en jobplan med individuelle mål for dit forløb i erhvervsintroduktionen på Svenstrupgård.

Herefter vil personalet i erhvervsintroduktionen indkalde dig til en startsamtale, hvor I sammen drøfter din job- eller indsatsplan. Du får også en introduktion til og rundvisning på de forskellige værksteder. I laver sammen en aftale om timetal, opstartsdato, samt hvilket værksted du ønsker at starte op i.

Tilbuddet

Erhvervsintroduktionen på Svenstrupgård er etableret ud fra en samarbejdsaftale mellem Svenstrupgård og Aalborg Kommune omkring erhvervsrettet aktivering for kontanthjælpsmodtagere. Tilbuddet indeholder:

• Professionelt arbejde med deltagerens job- eller indsatsplan
• Udredning og udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer
• Udredning af helbredsmæssige barrierer
• Afklaring af job- og uddannelsesønsker
• Støtte ift. misbrugsproblematikker
• Samtaleforløb/tæt opfølgning
• Opsøgende indsats
• Virksomhedspraktik
• Hjælp til jobsøgning

Dagligdagen

Selve indsatsen i forløbet er meget individuel, da der kan være stor forskel på målene i job- eller indsatsplanerne. Som deltager i erhvervsintroduktionen indgår du i den daglige produktion på de enkelte værksteder, men du kan samtidig have brug for en ekstraordinær indsats i forhold til for eksempel:

- At opøve mødestabilitet, herunder opsøgende indsats fra medarbejdernes side
- At få en bred afklaring af ressourcer og barrierer set i forhold til arbejdsmarkedet
- At få styrket selvtillid i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet
- At få hjælp til at komme videre ud på arbejdsmarkedet gennem enten praktik eller løntilskudsjob
- At få hjælp til at arbejde med en misbrugsproblematik
- At arbejde med dine sociale kompetencer
- At få et længere samtaleforløb.

Når du føler dig klar til at komme et skridt nærmere arbejdsmarkedet, etableres der kontakt til en arbejdsgiver med henblik på etablering af et praktikforløb, uddannelse eller lignende.

Fysiske rammer og faciliteter

Erhvervsintroduktionen ligger i tilknytning til Svenstrupgård, Lejrevej 10, 9230 Svenstrup J, ca. 10 km. syd for Aalborg. Der er gode bus- og togforbindelser til Aalborg, og Svenstrupgård ligger i gåafstand fra stationen i Svenstrup.

De fysiske rammer består af følgende værksteder:

- Montageværksted
- Metal- og maskinværksted
- Rammeværksted
- Gartneri/Serviceværksted
- Køkken
- Reparations/Vedligeholdelsesværksted

Find link til beskrivelse af de enkelte værksteder i nedenstående afsnit, 'Øvrig Information'.

Øvrig information

Erhvervsintroduktionen er placeret på og administreres af Svenstrupgård, som er en selvstændig afdeling, organiseret under Center for Sociale Indsatser i Aalborg Kommune. Svenstrupgård er normeret til 72 medarbejdere.

Læs mere om Svenstrupgårds værksteder her: Værkstederne på Svenstrupgård

Til dig, der vil klage til kommunen: Se klagevejledning her
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet - link her: Whistleblower Socialtilsyn Nord

Kontakt

Lejrevej 10
9230 Svenstrup J
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9637 3541 el. 9838 2555 (Svenstrupgårds hovednr.)
Leder: John Frank Nielsen

Antal pladser: 15
Link til tilbudsportalen (åbner i nyt vindue)