Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

De Specialiserede Aflastningstilbud

De Specialiserede Aflastningstilbud har en række tilbud til børn og unge med betydelige og varigt nedsatte psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Sådan gør du

Visitation til De Specialiserede Aflastningstilbud - for børn og unge hvor Aalborg Kommune har handleforpligtigelsen - sker gennem kommunens Centrale Visitation. Ved ønske om visitation fra andre kommuner, rettes der direkte kontakt til lederen af De Specialiserede Aflastningstilbud (se kontaktinfo nederst på siden).

Tilbuddet

De Specialiserede Aflastningstilbud favner bredt og rummer forskellige slags tilbud til målgruppen børn og unge med betydelige og varigt nedsatte psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. I nedenstående er tilbuddene listet i indsatsniveauer efter, hvor omfattende de er - med det mest indgribende tilbud først:

1. Døgnpladser:
Døgnanbringelse af børn og unge i alderen 0-18 år efter Servicelovens § 66, stk. 1. Målgruppen kan have svære psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, hvor indsatsen tilrettelægges individuelt, i et tæt samarbejde med mynidghedsrådgiver og barnets eller den unges forældre. Døgnpladserne er placeret på Danalien 10, i Aalborg.

2. Aflastning med udgangspunkt i barnets eller den unges behov:
Aflastning efter Servicelovens § 52 ydes med afsæt i barnets behov og de mål, som er sat i vedkommendes behandlingsplan. Der afholdes halvårlige opfølgningsmøder, hvor De Specialiserede Aflastningstilbud udarbejder statusrapporter.

3. Aflastning med udgangspunkt i familiens behov:
Aflastning efter Servicelovens § 84 ydes med henblik på at aflaste familien og give barnet eller den unge omsorg, oplevelser samt aktiviteter med ligesindede. Der afholdes ikke opfølgningsmøder.

4. Hjemmepasningsordning:
Efter Servicelovens § 41 tilbydes pasning af barnet eller den unge i hjemmet for at give forældrene et pusterum fra de mange daglige gøremål, der kan være forbundet med at have et barn med handicap. Forældrene kan tage hjemmefra, eller hjemmepasseren kan tage barnet eller den unge med på tur udenfor hjemmet. Der er mulighed for, at søskende også kan indgå i pasningen så længe, at dette ikke overskygger pasningen af barnet eller den unge, der er bevilget hjemmepasning til.

5. Klub Grif:
Klub Grif er en ungdomsklub for handicappede i alderen 14-25 år, som bor i Aalborg Kommune. I ungdomsklubben mødes unge og er sammen om fælles oplevelser med ligestillede. Alle har mulighed for at deltage, uanset handicap. For deltageren er der en egenbetaling på kr. 50 pr. sæson.

Læs mere om Klub Grif her

Dagligdagen

De Specialiserede Aflastningstilbuds aflastningspladser er placeret på to lokationer med to forskellige målgrupper.

Danahus, som er beliggende på Danalien 10 i Aalborg, er særlig henvendt børn og unge i alderen 0-18 år med svære fysiske funktionsnedsættelser. Barnet eller den unge har ofte et omfattende plejebehov, som kan tilgodeses i Danahus' faciliteter. Danahus har et særligt fokus på kommunikation, da barnets eller den unge meget individuelle funktionsnedsættelse betyder, at kommunikationen foregår på forskellige niveauer og med forskellige redskaber.

Horisonten, som er beliggende på Bodil Hjorts Vej 7 i Vodskov, er henvendt mobile børn og unge i alderen 6-18 år med psykiske, mentale og sociale funktionsnedsættelser. Børnene og de unge er oftest diagnosticeret med eksempelvis ADHD, Autismespektrum-forstyrrelser, Tourettes, andre hjerneorganiske dysfunktioner mv. Der er også typisk tale om børn og unge med tidlige følelsesmæssige skader. Målgruppen kan have en udadreagerende adfærd. Centralt i det pædagogiske arbejde står relationen, som danner grundlag for arbejdet med barnet eller den unge både i forhold til at nedtrappe potentielle konfliktsituationer samt i et langsigtet perspektiv bidrage til barnets eller den unges selvstændiggørelse.

Fysiske rammer og faciliteter

Danahus er et etplansbyggeri med fire fløje og en stor forhal i midten. Der er to fløje med aflastningsgrupper, en fløj til døgnpladser samt en fløj til administration. Hver gruppe har sit eget køkkenalrum og stue. I alle tre grupper er der et eller flere boblebadekar, og en af grupperne har et sanserum med vandseng. Danahus er beliggende i gode omgivelser med adgang til legeplads, trampolin, cykelbaner mv.

Horisonten er beliggende i smukke og rolige omgivelser i Hammer Bakkers skønne natur. Horisontens aflastningspladser er placeret på 2. sal i en bygning på Bodil Hjorts Vej. Hvert barn/ung har sit eget værelse og deler bad og toilet. Hertil er der flere opholdsstuer, aktivitetsrum og et køkkenalrum, hvor børnene/de unge deltager i aktiviteter og socialt samvær i det omgang, de har lyst og magter.

Øvrig information

Til dig, der vil klage til kommunen
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet

Kontakt

Danalien 10, 9000 og Bodil Hjorts Vej 7, 9310
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9982 3690
Leder: Brian Balle Andersen

Antal pladser: 17 aflastningspladser + 4 døgnpladser
Link til tilbudsportalen (åbner i nyt vindue)