Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ungehuset Nibe (12-18 år)

Ungehuset Nibe er et socialpædagogisk døgnbehandlingstilbud til unge med psykiske, sociale og udviklingsmæssige problemer.

Sådan gør du

Aalborg Kommune:
Henvisning skal ske fra den unges rådgiver til Den Centrale Visitation.

Andre kommuner:
Henvisning fra andre kommuner skal ske fra den unges rådgiver til leder af Ungehuset Nibe, John Kollerup Madsen, tlf. 20769593.

Tilbuddet

Målgruppen er unge mellem 12 og 18 år med åbenbar risiko for varig skade. Der tilbydes anbringelse i de situationer, hvor der er en faglig begrundet vurdering af, at problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet eller i anden mindre indgribende foranstaltning.

- Unge der har brug for kortere eller længerevarig socialpædagogisk behandling eller psykologisk/pædagogisk udredning.
- Unge som kan deltage i skole, uddannelse eller beskæftigelsessammenhæng.
- Unge der har været udsat for omsorgssvigt, herunder fysiske, psykiske samt seksuelle overgreb eller vanrøgt.
- Unge med tilknytningsproblematikker, opmærksomhedsforstyrrelser; ADHD og ADD.
- Unge med destruktiv adfærd; eksempelvis selvskade eller anden indadrettet adfærd. Udadreagerende ikke personfarlig adfærd.
- Unge med svag kontaktevne og identitetsfølelse, selvværdsproblematikker, grænseløs eller afvisende adfærd eller en borderlineforstyrrelse.
- Unge med opvækst- og/eller choktraumer.
- Unge med psykiatriske problematikker, eksempelvis personlighedsforstyrrelser.
- Unge der har et eksperimenteret forbrug af euforiserende stoffer eller alkohol.

Ungespecialet Nibe yder socialpædagogisk støtte til unge, således at sociale, følelsesmæssige, adfærdsmæssige og kulturelle/samfundsmæssige kompetencer øges, med udgangspunkt i den unges eksisterende potentialer.

Dagligdagen

Vi tilrettelægger forløbet individuelt med udgangspunkt i den unges behov og gerne i kombination med andre relevante tilbud. Formålet er, at den unge lærer sociale spilleregler i en realistisk sammenhæng. Indsatsen koncentreres om at give de unge erfaringer med at indgå i inkluderende og alderssvarende sammenhænge og aktiviteter. Det vil fremadrettet kræve bæredygtig kontakt til skole, fritidsforeninger, ungdomsskole, ungdomsklubber mv.

Vores pædagogiske metode tager udgangspunkt i faste, synlige, overskuelige rammer og en stabil døgnrytme.

Den unge har en kontaktpædagog, og forældrene får tilknyttet en anden pædagog fra institutionen, som er deres primære kontakt.

Vi møder den unge med anerkendelse, omsorg og nærvær og med et særligt fokus på den enkeltes behov. Der arbejdes såvel individuelt som gruppedynamisk med de sociale forståelser og kompetencer.

Hverdagenes rytme er vigtig, ligesom ugens og årets er det. Henover året prioriterer vi traditioner i det hjemlige miljø. Der er flere aktive traditioner, f.eks. holder vi fødselsdage, laver konfekt og holder en fælles juleaften for alle børn og alle voksne - samt ferietur sommer og vinter, og små ture ind imellem. I det hele taget gør vi noget ud af at bruge traditioner både fremadrettet som forberedelse, og bagud som refleksion og læring.

Fysiske rammer og faciliteter

Ungespecialet ligger i Nibes gamle bydel. Huset er oprindeligt bygget som lægebolig og danner ramme om en meget hjemlig atmosfære.

Øvrig information

Til dig, der vil klage til kommunen
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet

Kontakt

Kildegade 4
9240 Nibe
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 3199 0793
Leder: John Kollerup Madsen

Antal pladser: 6