Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vokseværket (3-23 år)

På Vokseværket, kan børn og unge med behov for længerevarende opvæksttilbud bo i familielignende omgivelser med traditioner, fritidsaktiviteter og daglig struktur.

Sådan gør du

Henvisning til Vokseværket skal ske fra familiens rådgiver i Familiegruppen til Den Centrale Visitation i samarbejde med sekretariatet i Center for Dag- og Døgntilbud

Tilbuddet

Vokseværket er et tilbud om længerevarende ophold i familielignende rammer for til børn og unge i alderen 3–23 år med problematiske opvækstbetingelser. Der kan være tale om sociale, psykiske og adfærdsmæssige problemer, hvor der er behov for et særligt tilrettelagt opvækst- og behandlingstilbud.

Barnet må højest være 14 år ved indskrivning, og søskende har mulighed for at forblive sammen.

Opholdet kan kompensere for en manglende forældreomsorg og vil ofte vare barndommen ud eller indtil et relevant ungetilbud er fundet.

Opholdet på Vokseværket har til formål at skabe udvikling for børnene og forberede dem på ungdomslivet og voksenlivet.

Vokseværket har fokus på at pleje relationerne mellem barnet og dets forældre, hvor vi ofte inddrager netværket som en måde, hvor børnene efterfølgende kan søge vejledning og støtte.

Vokseværket modtager søskendeflokke, som er af en størrelse, der ikke kan rummes i en plejefamilie.

Dagligdagen

Den grundlæggende metode er relationsarbejde med fokus på anerkendelse, at føle sig godt tilpas, at føle sig holdt af og respekteret, samt kontaktpædagog ordning i forhold til det enkelte barn.

Der arbejdes i familielignende rammer, hvor omsorgen for barnet er i centrum.

Af konkrete metoder bliver livshistorier og narrative fortællinger anvendt i pædagogikken. På den måde inddrages barnet i fortællingen om dets eget liv og skitserer og visualiserer barnets egen historie.

Derudover anvendes netværkstegninger, hvor barnets netværk bliver placeret på en tidslinje med det formål at vise tilværelsens foranderlighed for barnet.

Årets traditioner som fastelavn, påske og jul vægtes højt. Børnene er på campingferie, sommerferie og lignende, og børnenes fødselsdage fejres mv.

Fundamentet er, at barnet skal befinde sig i rammer, som er faste og forudsigelige, og at rammerne skal vises og styres af voksne, som er klare og autentiske i deres voksenrolle.

Vi fokuserer på barnets muligheder og styrker barnet i at kunne opleve livskvalitet på trods af svære betingelser.

Vi holder månedlige børnemøder med udgangspunkt i en dagsorden, som børnene og personalet aftaler i starten af hvert møde, så vi taler om det, der optager børnene. To pædagoger leder mødet og kan have punkter/temaer med, som de finder relevant at tale med børnene om.

Vi støtter børnene i at have tæt kontakt til forældrene og sørger for, at forældrene er velinformerede om barnets hverdag. Børnene får jævnligt besøg af forældrene og er efter aftale hjemme på weekend. Desuden laves forskellige arrangementer for både børn og forældre. Der er oprettet forældrecafeer, hvor forældrene har mulighed for at mødes og være sammen med børnene. Herudover bliver netværket inddraget i forbindelse med praktiske gøremål såsom tandlæge-/lægebesøg, tøjkøb og forældremøder på skolerne.

Fysiske rammer og faciliteter

Vi bor i Gistrup og er omgivet af grønne områder og stisystemer, som gør det nemt for børnene at færdes i byen.

Øvrig information

Til dig, der vil klage til kommunen: Se klagevejledning her

Kontakt

Beltoften 18
9260 Gistrup
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 3941 / 2520 3941
Leder: Maja Kronborg

Antal pladser: 8