Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vokseværket (3-23 år)

På Vokseværket, kan børn og unge med behov for længerevarende opvæksttilbud bo i familielignende omgivelser med traditioner, fritidsaktiviteter og daglig struktur.

Sådan gør du

Henvisning til Vokseværket skal ske fra familiens rådgiver i Familiegruppen til Den Centrale Visitation i samarbejde med sekretariatet i Center for Dag- og Døgntilbud

Tilbuddet

Vokseværket er et tilbud om længerevarende ophold i familielignende rammer for til børn og unge i alderen 3–23 år med problematiske opvækstbetingelser. Der kan være tale om sociale, psykiske og adfærdsmæssige problemer, hvor der er behov for et særligt tilrettelagt opvækst- og behandlingstilbud.

Barnet må højest være 14 år ved indskrivning, og søskende har mulighed for at forblive sammen.

Opholdet kan kompensere for en manglende forældreomsorg og vil ofte vare barndommen ud eller indtil et relevant ungetilbud er fundet.

Opholdet på Vokseværket har til formål at skabe trivsel og udvikling for børnene og forberede dem på ungdomslivet og voksenlivet.

Dagligdagen

Den grundlæggende metode er relationsarbejde med fokus på den anerkendende tilgang. Vi arbejder ud fra tilknytningsteorier samt viden om traumer og med en neuropædagogisk/psykologisk tilgang og forståelsesramme. Der arbejdes løbende med barnets livshistorie ud fra et narrativt perspektiv.

Der arbejdes i familielignende rammer, hvor omsorgen for barnet er i centrum.

Barnet får to faste kontaktpædagoger som er primære ansvarlige for alle forhold vedrørende barnet såsom forældresamarbejde, skolesamarbejde, barnets kontakt til sundhedssystemet, tøjindkøb, udviklingsplaner m.v.

Årets traditioner som fastelavn, påske og jul vægtes højt. Børnene er på campingferie, sommerferie og lignende, og børnenes fødselsdage fejres mv.

Vokseværket afholder månedlige børnemøder, således at børnenes perspektiver i videst muligt omfang inddrages i forhold til det daglige liv samt kulturen på Vokseværket. Børnene har her mulighed for at få indflydelse på beslutninger, som vedrører det fælles liv i huset.

Vokseværket prioriterer forældresamarbejdet højt og vægter at inddrage forældrene i de beslutninger, som har betydning for barnets liv. Ligeledes inddrages forældrene i barnets dagligdag i øvrigt i det omfang, som er meningsfuldt for både barn og forældre.

Fysiske rammer og faciliteter

Vi bor i Gistrup og er omgivet af grønne områder og stisystemer, som gør det nemt for børnene at færdes i byen.

Øvrig information

Til dig, der vil klage til kommunen

Kontakt

Beltoften 18
9260 Gistrup
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 3941 / 2520 3941
Leder: Maja Kronborg

Antal pladser: 14