Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børnehus Nord (0-18 år)

I Børnehus Nord tilbyder vi hjælp med udredning og krisestøtte i sager, hvor der er mistanke om overgreb mod et barn/en ung. Tilbuddet er for alle kommuner i Region Nord.

Sådan gør du

Henvisning til konsulentbistand:
Rådgiver kan telefonisk kontakte Børnehuset og få hjælp til vurdering af sagen.

Rådgiver skal kontakte politiet til afklaring af, om sagen skal anmeldes.

Henvisning til udredning og krisehjælp:
Rådgiver kontakter Børnehus Nord for at orientere om den kommende sag og får samtidig vejledning i forhold til håndtering af sagen.

Rådgiver skal kontakte politiet til afklaring af, om sagen skal anmeldes.

Rådgivere i Aalborg Kommune skal altid kontakte Juridisk Kontor i denne type sager.

Sammen med relevante sagsakter henviser rådgiver barnet/den unge til Børnehus Nord på et opstartsskema, som fås ved kontakten til børnehuset.

Tilbuddet

Målgruppen til Børnehus Nord er børn og unge i alderen 0-18 år, som har været udsat for seksuelle overgreb og/eller vold - eller hvor der er mistanke herom. Overgrebet kan være aktuelt eller begået tilbage i tiden. Der skal være tale om overgreb, hvor der er behov for indsats fra flere instanser (kommune, politi og/eller sundhedsvæsen).

Børnehuset bidrager med udredning og materiale til den børnefaglige undersøgelse.

Derudover tilbyder vi barnet/den unge og deres nærmeste omsorgspersoner hjælp og krisestøtte efter behov.

Politiets videoafhøring af børn under 12 år foregår i Børnehus Nords rammer.

Sundhedsfaglige og evt. retsmedicinske undersøgelser af barnet/den unge vil foregå henholdsvis på Aalborg Universitetshospital, Børneafdelingen, og på Retsmedicinsk Institut i Århus (CBO).

Rådgivere kan få vejledning og konsulentbistand i konkrete sager, hvor der er viden eller mistanke om seksuelle eller voldelige overgreb.

Formålet er at sikre en koordineret tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor det enkelte barn ved så vidt muligt at samle hjælpen ét sted, så barnet/den unge undgår at skulle gentage hændelserne til flere myndigheder.

Fysiske rammer og faciliteter

Samtale- og møderum er indrettet lyst og imødekommende.

Til dig, der vil klage til kommunen: Se klagevejledning her

Kontakt

Gemmavej 17B
9200 Aalborg SV
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9982 3398 / 3199 3398
Leder: Ulla Wedege Penning
Hjemmeside (åbner i nyt vindue)