Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Traumepsykologisk Team

Traumepsykologisk Team tilbyder behandling af børn, hvor forældre, omsorgspersoner og netværk inddrages.

Sådan gør du

Behandlingsindsatsen tilrettelægges ud fra det enkelte barns problematik og efter aftale med familie og henvisende rådgiver.

Tilbuddet

Målgruppen til Traumepsykologisk Team er hjemmeboende og anbragte børn i alderen 0-13 år.
Kendetegnene er at:

- de er traumatiserede på grund af fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb
- de har oplevet andre voldsomt traumatiserende hændelser
- de har levet i alvorlig omsorgssvigt og er traumatiserede på baggrund heraf

Behandling i Traumepsykologisk Team forudsætter, at barnet er sikret mod yderligere traumatisering.

Vi tilbyder terapeutisk behandling af børn, hvor vi inddrager forældre/omsorgspersoner og netværk.

Forløb

Behandlingen foregår som en terapeutisk behandling af barnet i form af legeterapi eller samtaleterapi. Ud over omsorgspersonens deltagelse i de direkte samtaler, er der sideløbende vejledningssamtaler med omsorgspersonen, ca. hver 2. uge. Der er desuden mulighed for at inddrage barnets øvrige netværk., fx daginstitution eller skole.

Behandlingerne med barnet foregår én gang om ugen, typisk i en periode på ½ - ¾ år.

Øvrig information

Behandlingen foregår i Traumepsykologisk Team, som er en del af Børne- og Ungerådgivningen i Center for Dag- og Døgntilbud.

Til dig, der vil klage til kommunen

Kontakt

Børne- og Ungerådgivningen
Jernbanegde 23,
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 99315750
Leder: Bo Fischer Sørensen