Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børnerådgivningen (0-13 år)

Børnerådgivningen tilbyder ambulant behandling til hjemmeboende og anbragte børn, der har været udsat for traumatiserende hændelser eller er opvæksttraumatiseret

Sådan gør du

Henvisning til Børnerådgivningen sker ved, at familiens rådgiver i Familiegruppen indsender visitationsskema. Skemaet findes på kommunens Intranet.

Tilbuddet

Målgruppen til Børnerådgivningen er hjemmeboende og anbragte børn i alderen 0-13 år.
Kendetegnene er at:

- de er traumatiserede på grund af fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb
- de har oplevet andre voldsomt traumatiserende hændelser
- de har levet i alvorlig omsorgssvigt og er traumatiserede på baggrund heraf

Behandling i Børnerådgivning forudsætter, at barnet er sikret mod fortsat overgreb eller omsorgssvigt.

Vi tilbyder terapeutisk behandling af børn, hvor vi inddrager forældre/omsorgspersoner og netværk.

Dagligdagen

Vi tilrettelægger behandlingsindsatsen ud fra det enkelte barns problematik og efter aftale med familie og rådgiver.

Behandlingen foregår som en terapeutisk behandling af barnet i form af lege- og/eller samtaleterapi med inddragelse af barnets forældre/omsorgspersoner. Herudover er der sideløbende vejledningssamtaler med forældre/omsorgspersoner samt netværk.

Behandlingerne med barnet varer ca. 1 time og foregår ca. en gang om ugen, gennemsnitlig ½ - ¾ år.

Øvrig information

I Børnerådgivningen er vi 4 psykologer

Til dig, der vil klage til kommunen: Se klagevejledning her

Kontakt

Børne- og Ungerådgivningen
Jernbanegde 23,
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 99315750
Leder: Bo Fischer Sørensen