Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opgangsfællesskabet i Signalvejskvarteret

Ønsker du egen bolig med tilsyn og støtte fra en social vicevært, er over 30 år, hjemløs, har et misbrug eller af anden grund har svært ved at bo i egen bolig uden støtte, er her måske en bo-mulighed.

Sådan gør du

Boligerne er for dig, der er over 30 år, og som har problemer med hjemløshed og misbrug eller anden grund, der gør, at du ikke kan bo i egen bolig uden støtte.

For at bo i en lejlighed i opgangsfællesskabet, er det dog en betingelse, at du har et ønske om egen bolig med tilsyn og støtte fra en social vicevært.

Dem, der kan leje en lejlighed i opgangsfællesskabet, er primært hjemløse borgere, der har et misbrug eller andre psykiske vanskeligheder. Dog IKKE plejekrævende borgere og fysisk/psykisk udviklingshæmmede borgere.

• Beboerne skal selv være i stand til at opsøge den hjælp og støtte, de har behov for hos den sociale vicevært.
• Beboerne skal være selvhjulpne i forhold til varetagelse af egen bolig, herunder rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning.
• Beboerne skal kunne indgå i og bidrage til fællesskabet, hvilket vil sige, at de skal have en adfærd og en omgangsform, der passer ind i fællesskabet.

Lejlighederne udlejes med en almindelig lejekontrakt efter lejelovens bestemmelser.

Procedure for ansøgning:
For at komme i betragtning til en bolig, skal du rette henvendelse til ydelsesrådgiverne, som er lokaliseret i Kennedy Arkaden i Aalborg Centrum. Rådgiverne vil her hjælpe dig videre i ansøgningsprocessen, hvor der udarbejdes en ansøgning, som rådgiver sender til Aalborg Kommune boliganvisning, der registrerer ansøgningen. Herefter videreformidles det til Bo-teamet, og ansøgningen kommer her på en boligliste, indtil der bliver en ledig bolig. Når der er en ledig bolig i det ønskede opgangsfællesskab, vil du blive kaldt ind til samtale med den sociale vicevært.

Tilbuddet

Selvstændige lejemål for voksne socialt udsatte borgere i Aalborg Kommune. Lejlighederne lejes af den enkelte beboer, men det kræver en særlig ansøgning af komme i betragtning til en af lejlighederne. Formålet er at give beboerne en bolig, hvor det er muligt - på deres præmisser - at opbygge et hjem, der kan blive rammen om et mere stabilt liv.

Til opgangsfællesskabet er tilknyttet sociale viceværter, som beboerne kan benytte.

Dagligdagen

Kost:
Der er en årlig tradition med æbleskiver og gløgg i december måned.
Der kan i perioder efter beboernes ønsker serveres brød eller kage, som beboerne selv har været med til at bage i den sociale viceværts køkken i fælleslejligheden, eller beboerne tager noget med selv til at dele ud.

Fælles aktiviteter:
Der tilbydes fælles udflugter mod en symbolsk egenbetaling, efter ønske fra beboerne.
Der er en klub for kvinderne i opgangsfællesskabet, der er åben hveranden torsdag.

Beboermøder:
Beboerne er inviteret til møder arrangeret af Boligforeningen Alabu, hvor de kan komme med ris og ros vedr. deres lejligheder og ejendomme.

Den sociale vicevært:
Der er tilknyttet en social vicevært til boligerne i opgangsfællesskabet. Den sociale vicevært er til stede i fælleslejligheden, og han kan hjælpe beboerne med rådgivning og vejledning til både sociale, psykiske og praktiske problemer. Den sociale vicevært hjælper beboerne med at holde struktur i hverdagen gennem sin tilstedeværelse i fælleslejlighederne. Ligeledes er viceværten rollemodel i forhold til at udøve færdigheder hos beboerne i at kommunikere hensigtsmæssigt med hinanden, konfliktløse uden vold, være grænsesættende, respektfuld og at gøre tingene sammen.
Den sociale vicevært har også en koordinerende og brobyggende funktion i forhold til bl.a. visitator, hjemmepleje og hjemmesygeplejerske.
For beboerne er det frivilligt, om man vil benytte sig af den sociale vicevært.

Fysiske rammer og faciliteter

Boligerne i Signalvejkvarteret består af i alt 50 lejligheder fordelt over syv opgange beliggende i Aalborg på adresserne:
- Signalvej
- Øster Sundbyvej
- Lundbyes Passage

Lejlighedernes størrelse: 51 m2 og 74 m2.

Der er en fælleslejlighed beregnet til forskellige aktiviteter. Lejligheden fungerer som samlingssted og ’kaffestue’ for beboerne og er base for den sociale vicevært, som har et kontor i lejligheden. Her kan der også afholdes individuelle samtaler.

Ejendommene ejes af Boligforeningen Alabu, men Aalborg Kommune har anvisningsretten til boligerne.

Huslejen ligger i størrelsesordenen
• 51 m2 lejligheder: 4.200 kr. pr. måned +lys, gas på ca. 300 kr./måned + varme og vand.
• 74 m2 lejligheder: 5.728 kr. pr. måned +lys, gas på ca. 300 kr./måned + varme og vand.
• Depositum er på ca. 7.500-10.500 kr.

Øvrig information

I Aalborg Kommune findes i alt fire opgangsfællesskaber (Bo- og Gadeteamet) for socialt udsatte voksne borgere over 30 år:
• Bakkebo/Søvangen i Nørresundby
• Poul Paghs Gade/Istedgade i Vestbyen
• Suensonsgade i Vestbyen
• Boligerne i Signalvejskvarteret

Lejlighederne lejes af den enkelte beboer selv, men der kræves særlig ansøgning for at komme i betragtning til en bolig/lejlighed.


Klagevejledning:
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet - link her: Whistleblower Socialtilsyn Nord

Kontakt

Den sociale vicevært,
Signalvej 1, st.tv.
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: Social vicevært 2280 3458 / 2073 6050
Leder: Jeannette Fischer-Nielsen, tlf. 9982 7610

Antal pladser: 50 lejligheder