Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Familiehuset Bisgård (Gravide og familier med børn 0-17 år)

Familiehuset tilbyder familiebehandling med henblik på at styrke og udvikle forældrekompetencer, så børn og forældre kan få en velfungerende hverdag.

Sådan gør du

Henvisning til Familiehuset sker ved, at familiens rådgiver kontakter afdelingsleder Birgitte Reinevald i Familiehuset Bisgård på tlf. 9932 3327 eller på mobil 2520 0267.

Tilbuddet

I Familiehuset Bisgård ydes en forebyggende indsats med henblik på, at børn og forældre sammen kan få en velfungerende hverdag. Dette gøres igennem samtaleforløb, socialpædagogiske samspilsaktiviteter og gruppeforløb, hvor børnene som udgangspunkt er med i behandlingen sammen med forældrene.
Således arbejdes der med at afklare forældrekompetencerne og undersøge udviklingsmuligheder.

Dagligdagen

Familiehuset Bisgård har barnets trivsel i centrum, og støtter forældrene i at varetage forældreskabet, via forskellige metodevalg. Valget af metode sker ud fra rådgivers handleplan og familiens udsagn på indskrivningsmøde. Familiehuset Bisgård har gode erfaringer med at anvende flere forskellige metodiske tilgange til familierne, således at familierne indgår i såvel individuelle samt gruppeforløb.

Familiebehandlingen bidrager til, at sætte fokus på de dele af relationen, der er hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig og har til hensigt at fremkalde nye kompetencer til at styrke en mere hensigtsmæssig og positiv udvikling i den enkelte familie.

I starten af forløbet er det vigtigt at skabe en arbejdsrelation, ved at få en forståelse af familien ud fra det, forældrene, barnet/den unge, netværket samt skole/institution fortæller. Dette kan eksempelvis være via optegning af genogram forskellige samspilsopgaver, observationer i familiernes hjem, strukturerede interview, netværkskort, livslinje, test samt brug af video.

Familiehuset Bisgård tager udgangspunkt i familiens egne erfaringer, deres mål og ressourcer. Vi arbejder med familierne ud fra en anerkendende, kommunikations- og relations orienteret tilgang, suppleret med råd og vejledning og undervisning. Ved at kunne tilbyde og samkøre ovennævnte metodiske tilgange, opnås mulighed for at kunne skræddersy behandlingsindsatsen bedst mulig, således at omfang og indhold stemmer overens med familiens problemstillinger og rådgivers henvisningsårsag.
Ligeledes giver det mulighed for, om nødvendigt, at der løbende kan justeres i indsatsen.

PMTO
Som en særlig indsats for forældre med børn i alderen 4-12 år med antisocial adfærd tilbyder Familiehuset Bisgård PMTO (Parent Management Training Oregon). Denne indsats fremmer udvikling af forældrekompetencer, forældrene ændrer samspilsmønstre i familien og sætter dermed gang i en positiv udvikling af sociale kompetencer og en reducering af negativ adfærd hos barnet.

Der udleveres materiale som der arbejdes ud fra, og der foretages telefonopkald mellem sessionerne for at opretholde fokus på de forskellige elementer. Familierne har meget indflydelse på behandlingsforløbet. Alle familierne har gode ideer og meninger som den professionelle bruger til det videre forløb. På denne måde føler familierne sig både set og hørt i processen.

Familier kan henvises til individuelt forløb eller gruppe forløb.

Fysiske rammer og faciliteter

Familiehuset er beliggende på Bisgårdsvej 14 i den sydvestlige del af Aalborg. Institutionen er et etplans byggeri omgivet af grønne arealer. Bisgård råder over indendørs faciliteter så som motionsrum, gymnastiksal, musik rum, aktivitets og samtalerum.

Kontakt

Bisgårdsvej 14
9200 Aalborg SV
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 99823327 / 25200267
Leder: Birgitte Reinevald

Antal pladser: 50