Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ungerådgivningen - Forebyggende indsatser til unge (18-25 år)

§82-forløbet er et gratis samtaleforløb til unge i alderen 18-25 år, bosiddende i Aalborg Kommune - unge som på grund af særlige sociale og psykiske vanskeligheder har brug for hjælp og støtte.

Sådan gør du

Du henvises til samtaleforløbet gennem Ungerådgivningens åbne rådgivning, hvor du frit kan henvende dig uden henvisning, eller du kan drøfte muligheden med din læge, rådgiver, eller anden kontaktperson.

Dine problemstillinger kan fx være:
• Problemer med fastholdelse af uddannelse og job
• Selvværd og identitet
• Angstsymptomer
• Tristhed og depressive symptomer
• Oplevelse af ensomhed
• Selvmordstanker og forsøg
• Spiseproblemer
• Følger af svære opvækstvilkår, herunder mobning
• Kriminalitet og aggression
• Overgreb og vold
• Sorg og tab
• Kaos i livet

Tilbuddet

Du støttes gennem samtaleforløbet til at håndtere de udfordringer, du står overfor, så du bliver i stand til at leve det liv, du ønsker dig, i forhold til uddannelse, job, såvel som i sociale relationer.

Der vil ind imellem være mulighed for at deltage i gruppeforløb og inddragelse af relevant netværk, hvis du ønsker det.

Du kommer til at gå i et samtaleforløb hos en af Ungerådgivningens rådgivere. Samtalerne varer ca. 1 time. Dit netværk kan inddrages, hvis du synes, at det giver mening. Der vil ind imellem være mulighed for at deltage i et gruppeforløb sammen med andre unge. Det er dog frivilligt, om du vil deltage. Du bestemmer.

Fysiske rammer og faciliteter

Samtaleforløbet til unge 18-25-årige foregår i Ungerådgivningens lokaler - Jernbanegade 23, 1. sal, 9000 Aalborg.

Ungerådgivningen ligger i en etageejendom med udsigt til springvandet midt på Prinsensgade, hvor der rådes over stueetagen og 2. sal.

Øvrig information

Der er 5 fagligt uddannede professionelle rådgivere tilknyttet samtaleforløbet til unge 18-25-årige. Tilbuddet er gratis.

Til dig, der vil klage til kommunen
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet

Kontakt

Jernbanegade 23
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 5750
Leder: Bo Fischer Sørensen

Antal pladser: 100