Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen, der yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med inkluderende børnefællesskaber og at medudvikle deres pædagogiske indsatser.

Faglig stærk og målrettet vejledning

Ved PPR er der ansat forskellige faggrupper, der alle har særlig viden om børns generelle udvikling og om specifikke vanskeligheder i forhold til læring og trivsel. Psykologer, specialpædagogiske konsulenter, socialrådgivere, talepædagoger, fysio- og ergoterapeuter samarbejder tværfagligt for at yde en faglig stærk og målrettet vejledning til gavn for kommunens børn og unge.

PPR tilrettelægger at betjeningen af institutioner, skoler og specialundervisningstilbud med fokus på størst mulig sammenhæng. Det vil sige, at det ofte er det samme tværfaglige PPR-team, der betjener både daginstitution, skole og specialundervisningstilbud i et område. Formålet er at opbygge stærke og gennemgående samarbejdarelationer med familier og fagfolk.

Læs mere på PPR-aalborg.dk

Del indhold