Hvad er Børnepsykologisk Team?

Hvem er målgruppen?

Hvem kan henvise?

Hvad kan et forløb bestå af?

Hvor foregår det?

Hvem er vi?

Hvordan henviser man?