Spørgeramme - til kortlægning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø