Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilsynskoncept for 0-6 års området

I Aalborg Kommune er det overordnede formål med pædagogisk tilsyn at tilse, at der i dagtilbuddene sker udførelse af de
lovgivningsmæssige rammer, lokale politikker og strategier, samt at der bidrages til læring og kvalitetsudvikling i det enkelte
dagtilbud.

Formål og ramme

Kvalitet i dagtilbud forstås ud fra et fælles pædagogisk grundlag som fundament for pædagogisk praksis. Lokale politikker og strategier, skal ses som den sammenhængende børnepolitik, og der ligger ligeledes en tilsynsforpligtelse i at tilse, at der sker udmøntning af disse (dagtilbudsloven §3a stykke 2):

  • Børne- og Ungepolitik Aalborg Kommune
  • Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune
  • Den gode overgang 0-6 års området
  • Guide til tidlig opsporing – Opsporingsmodellen i praksis
  • Sociale Fællesskaber der rykker

I dagtilbudsloven (2018) fremgår det, at der i dagtilbud skal arbejdes med Den styrkede pædagogiske læreplan. Herforuden er der defineret et fælles pædagogisk grundlag. Ét af elementerne i det fælles pædagogiske grundlag omhandler barnesynet, kendetegnende for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Barnesynet indebærer, at dét at være barn, har værdi i sig selv, og læner sig op ad FN’s børnekonvention.

Et andet væsentligt element i det fælles pædagogiske grundlag omhandler pædagogiske læringsmiljøer hele dagen, som ramme for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. I dagtilbudsloven forstås dagtilbud som alle daginstitutioner og den kommunale dagpleje, hvorfor disse i forbindelse med tilsyn, benævnes dagtilbud.

Print alle punkter

Del indhold