Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regler for dagtilbud

Alle børn har ret til en plads i et dagtilbud. Det er kommunen, der bestemmer, hvilke pasningstilbud, der skal være.

Ansøgningsfrister for opskrivning til pasning

Hvis barnet ikke får en plads til tiden

Kan mit barn blive passet i en anden kommune?

Del indhold