Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Til forældre

Få privat pasning til dit barn. Du har mulighed for at vælge en privat børnepasser, privat institution eller at ansætte en ung i huset.

Tilsyn i private pasningstilbud

Tilsyn føres på dagtilbud og private pasningsordninger udelukkende på indhold og rammer, samt på efterlevelse af kommunens prioriterede indsatser. Der føres ikke tilsyn på det enkelte barn, da det er pasningsordningens eller dagtilbuddets eget ansvar løbende at sikre barnets trivsel og udvikling, herunder iværksætte indsatser efter behov. Aalborg kommune har dog stadig underretningspligt, hvis der observeres noget bekymrende.