Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Privat pasning

Vil du have dit barn i privat pasning? Du har mulighed for at vælge en privat børnepasser, privat institution eller en ansat i huset.
Eller ønsker du at oprette en privat pasningsordning? Find mere info om tilskud til pasning, regler om ansøgning og godkendelse med mere.

Tilsyn i private pasningstilbud

Tilsyn føres på dagtilbud og private pasningsordninger udelukkende på indhold og rammer, samt på efterlevelse af kommunens prioriterede indsatser. Der føres ikke tilsyn på det enkelte barn, da det er pasningsordningens eller dagtilbuddets eget ansvar løbende at sikre barnets trivsel og udvikling, herunder iværksætte indsatser efter behov. Aalborg kommune har dog stadig underretningspligt, hvis der observeres noget bekymrende.