Takster for børnepasning i 2021

Økonomisk friplads

Søskendetilskud

Betaling

Opholdstider i institutionen

Læs dette, før du accepterer den tilbudte plads

Udmeldelse