Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Håndbog i bestyrelsesarbejde

Dit engagement i bestyrelsen har stor betydning i forhold til fortsat at udvikle Aalborg Kommunes daginstitutioner. Bestyrelsen har nemlig en vigtig rolle i at repræsentere den samlede forældregruppe og stille nysgerrige spørgsmål.

Forord

Du har som forælder mulighed for at blive inddraget på to niveauer via:

  • Dagtilbudsbestyrelsen
  • Institutionsbestyrelsen

Det har du, fordi vi i Aalborg Kommune har delt vores områder op i såkaldte dagtilbud, som er en samling af flere institutioner. Institutionsbestyrelsen består af forældre og medarbejdere for den enkelte institution, mens dagtilbudsbestyrelsen er sammensat af formændene fra institutionsbestyrelserne samt medarbejderrepræsentanter fra det dagtilbud (den samling), som institutionerne hører ind under.

I Dagtilbudsloven står der konsekvent ”forældrebestyrelse”, og i Aalborg Kommune dækker det både over dagtilbuds- og institutionsbestyrelser.

Formålet med bestyrelserne er at:

  • Sikre, at forældre og medarbejdere bliver indraget i forhold, der har betydning for dagtilbuddet/institutionen
  • Styrke dialogen og samarbejdet mellem forældre, medarbejdere og ledelse
  • Sikre udvikling og trivsel for alle børn, der er indskrevet i dagtilbuddet

I det følgende finder du relevante oplysninger om lovgivningen, beføjelser, bestyrelsernes arbejde med mere. Det er grundlaget og rammen for dit arbejde i bestyrelsen.

Print alle punkter

 

Print til pdf 

Hvis du har brug for et pdf-dokument af indholdet på siden, skal du:  

  1. Højreklikke på siden 
  2. Vælge ”gem som pdf-fil” der, hvor du ellers ville vælge at printe via din printer 

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil. 

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.  

Kontakt vedrørende webtilgængelighed

Skriv til os på was@aalborg.dk 

Ring på telefon 9931 1619

Del indhold