Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Evaluering af pædagogisk læreplan i Dagplejen

I publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold fremgår det, at den skriftlige pædagogiske læreplan skal evalueres minimum hvert 2. år.

Baggrund for evalueringen

Den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft 1. juli 2018, hvilket ville betyde, at den skriftlige pædagogiske læreplan skulle evalueres første gang senest den 1. juli 2020. På grund af COVID-19 er denne evaluering udsat til den 1. juli 2021.

Print alle punkter

Del indhold