Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sprogvurdering

Her kan du læse om hvordan vi i Aalborg Kommune sprogvurderer børn i dagtilbud.

Hvorfor sprogvurdering?

I Aalborg Kommune vil vi sikre, at alle børn fra en tidlig alder og frem til skolestart får den nødvendige støtte i deres sproglige udvikling, så de kan opnå et alderssvarende sprog og en god overgang til skolen. Det gør vi ved sprogvurdering og sprogstimulering som understøtter børns udvikling af dansksproglige kompetencer.

Generelt om sprogvurdering

Sprogvurdering omfatter børn i alderen omkring 3 år. Der er forskellige regler for sprogvurderingen afhængigt af, om barnet er i et dagtilbud eller barnet er uden for dagtilbud, og om barnet er tosproget.

 • Med alderen omkring 3 år menes børn i alderen 2 år og 10 måneder til 3 år og 4 måneder.
 • Ved dagtilbud forstås daginstitutioner efter dagtilbudsloven (kommunale, selvejende, udliciterede og private daginstitutioner), og dagpleje (kommunal og privat dagpleje).
 • Med tosprogede børn menes børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk.

Læs mere om loven om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge.

Forældreinddragelse

I Aalborg Kommune sørger vi for altid at inddrage forældrene i forbindelse med en sprogvurdering og sprogstimulering, så I får vejledning i selv at understøtte jeres barns sproglige udvikling. Det gælder uanset om barnet er i et dagtilbud, ikke er i et dagtilbud eller om barnet er tosproget. Det er også uden betydning om sprogvurdering er foretaget omkring 3-års alderen eller omkring 2-års alderen.

Børn uden for dagtilbud

Hvis dit barn ikke er i et dagtilbud, skal barnet sprogvurderes.
Det gælder for alle børn omkring 3 års alderen og for de børn, som fra 3 år og op til skolestart ikke har modtaget en sprogvurdering, da de var omkring 3 års alderen.
Hvis du og dit barn udebliver fra sprogvurderingen kan det betyde, at familien bliver trukket i familieydelse.

Sådan foregår sprogvurderingen

Forældre og barn vil blive indkaldt skriftligt til sprogvurdering af barnet. Herefter er der to fremgangsmåder:

 1. Udebliver forældre og barn til det indkaldte møde, sender vi en ny indkaldelse.

  Hvis forældre og barn udebliver endnu engang, kontakter vi jer for at afklare, om familien opholder sig på den pågældende adresse samt årsag til fravær.

Hvis forældre og barn er udeblevet uden gyldig grund, modtager I et informationsbrev om, at Udbetaling Danmark informeres om udeblivelsen, hvilket kan betyde, at familien bliver trukket i familieydelse.

 1. Er tilbagemeldingen, at forældrene og barnet kan deltage i sprogvurderingen, gennemføres denne som planlagt.

Behov for sprogstøtte

Når forældre og barn har deltaget i sprogvurderingen er der tre muligheder:

 1. Hvis barnet vurderes til ikke at have behov for sprogstøtte, foretages der ikke yderligere.

 2. Hvis barnet vurderes til at have behov for sprogstøtte, har familien pligt til at lade sit barn indskrive i den institution, som kommunen har tildelt. Pladsen er på 30 timer og er i tidsrummet kl. 9.00-15.00.

  Forældrene kan også vælge at indskrive sit barn i institution på ordinære vilkår.  

 3. Hvis barnet vurderes til at have behov for sprogstøtte, men forældrene ikke ønsker at barnet deltager i dette, informeres forældrene om, at Udbetaling Danmark kontaktes, med henblik på at familien trækkes i familieydelse.

Sprogstøtten stopper

Hvis familien flytter til en anden kommune, eller hvis forældrene indskriver barnet i et ordinært tilbud, så ophører sprogstøtten.
Sprogstøtten ophører også, hvis den sprogvurdering, der udføres når barnet er 4 år viser, at barnet ikke længere har brug for støtten.

Del indhold