Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dagtilbud og pasning

Du har forskellige muligheder, når dit barn i alderen 0-6 år skal passes: dagpleje, vuggestue, børnehaver og integrerede institutioner.

Konflikt: Der er varslet strejke for Aalborg Kommunes daginstitutioner. Alle daginstitutioner vil derfor være lukket fra den
6. maj 2018 med mindre, at der indgås forlig i den aktuelle faglige konflikt.

Størstedelen af medarbejderne i dagplejen i Aalborg Kommune være omfattet af lockout fra d. 12. maj. Det betyder, at dagplejen er lukket. Nogle få dagplejere er ikke omfattet af konflikten. De vil fortsat være på arbejde og passe de børn, der er indskrevet hos dem. Forældrene vil få direkte besked fra dagplejekontoret, hvis deres barn ikke bliver berørt af konflikten.

Vi opfordrer til at følge Aalborg Kommunes hjemmeside, hvor der løbende vil blive offentliggjort oplysninger, når der er relevant nyt. Herunder hvornår institutionen genåbner.