Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Underret om børn og unge

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare.

Har du kendskab til eller mistanke om, at et barn eller en ung eksempelvis udsættes for vold, seksuelle krænkelser eller anden alvorlig omsorgssvigt, er det din pligt at tage kontakt til kommunen.

Sådan underretter du kommunen

Del indhold