Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Krisecenter for Kvinder

Har du - og eventuelt dine børn - været udsat for psykisk eller fysisk vold, kan krisecenteret hjælpe dig.

Sort/hvid billede af krisecentret - Hvid bygning med mørkt tag

Krisecenter for Kvinder er et opholdssted for kvinder og børn, som har været eller er udsat for psykisk eller fysik vold. Det er en forudsætning, at du ikke er påvirket af alkohol, stoffer eller har svære psykiske problemer.

Sådan henvender du dig

Du kan henvende dig både telefonisk og personligt og vil så vidt muligt komme til at tale med en kontaktperson eller lederen.

Hvis der ikke er plads på krisecenteret, vil en medarbejder hjælpe med at finde et andet sted til dig.

Sådan henvender du dig om natten

Hvis du kontakter krisecenteret om natten, vil den frivillige vagt tage en kort snak med dig. Hun vil typisk sørge for, at du får et sted at sove på centeret. Dagen efter vil du sammen med en medarbejder lægge en plan for, hvad der videre skal ske.

Klagevejledning

Til dig, der vil klage til kommunen - link her (Klagevejledning)

Til dig, der vil klage til Socialtilsynet - link her (Whistleblower Socialtilsyn Nord)

Læs mere om Krisecenter for Kvinder.

Del indhold