Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Taxi

Overdragelse af tilsynsforpligtelsen pr. 1. september 2018

Pr. 1. september 2018 har Aalborg Kommune overdraget tilsynsforpligtelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Al henvendelse vedrørende taxiadministration i Aalborg Kommune skal derfor rettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Vognmænd henvises til fremover at købe trafikbøger hos de virksomheder, der fremstiller disse; for øjeblikket Dafolo og Kommuneforlaget. 

Du kan finde yderligere oplysninger på taxilov.dk via dette link: 
http://taxilov.dk/Administration_og_tilsyn