Tilsyn på miljøområdet

Miljøgodkendelse af virksomheder

Sagsbehandlingstider

Autoværksteder

Maskinværksteder

Risikovirksomheder

Mindre forurenende virksomheder

Indretning og drift af tandlægeklinikker

Tilslutningstilladelse

Vejledning om ansøgning af tilslutningstilladelser

Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse - vaskeplads/vaskehal samt dimensionering af olieudskiller

Olietanke

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Miljøberedskab