Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse - vaskeplads/vaskehal samt dimensionering af olieudskiller