Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Spildevand og kloakering

Din virksomheds ejendom skal være tilmeldt et kloakeringsanlæg - privat eller offentligt - for at lede spildevandet bort på en forsvarlig måde.

Spildevand og kloakering

Hvilke krav er der til kloakering på din virksomheds adresse? Du kan søge på din egen eller en anden adresse i kommunen, hvor du vil have overblik over hvilket kloakeringsprincip, der er gældende nu og i fremtiden.

Se kravene til kloakeringen på din adresse

Rensning af spildevand i det åbne land

Information om rensning af spildevand i det åbne land

Del indhold

Drift og anlæg