Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser af afgørelser og miljøtilsyn

Miljøoplysninger om landbrug og virksomheder skal offentliggøres. Du kan læse, hvordan du får mulighed for at se oplysningerne.

Miljøoplysninger om virksomheder og landbrug er offentliggjort på Digital MiljøAdministration (DMA)

På DMA finder du miljøgodkendelser og tilladelser til virksomheder og husdyrbrug, tilslutningstilladelser, afgørelser om ikke-godkendelsespligtig ændring samt tilsynsrapporter. Det er muligt at abonnere på nyheder om en specifik virksomhed, nye offentliggørelser og lignende. Du tilmelder dig nyheder på forsiden i portalen.

DMA blev sat i drift den 1. maj 2016. Ønsker du at finde miljøgodkendelser, tilslutningstilladelser, tilsynsrapporter mm. fra før denne dato, kan du finde dem nedenfor.

Miljøgodkendelser meddelt før 1. januar 2007 kan ikke findes her på siden. Tilsvarende kan tilsynsrapporter udarbejdet før 1.april 2014 ikke findes på siden. Hvis du ønsker at se materiale fra før disse datoer, er du velkommen til

at sende en mail

eller kontakte os på tlf. 9931 2050.

Vær desuden opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som kommunen er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Du kan søge om aktindsigt i en konkret sag ved

henvendelse pr. mail til


eller på telefonnr. 9931 2050