Miljøregulering af visse bygge- og anlægsarbejder

Nedrivning af bygninger

Affald fra bygge- og anlægsarbejde

Asbestaffald

Nedknusning

Pæleramning/pilotering

Sandblæsning og afrensning af tag

Oppumpning og afledning af grundvand

Jordforurening - konstatering og håndtering

Olietanke