Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Midlertidige aktiviteter

Sandblæsning, pæleramning, nedrivning af bygninger og afrensning af tag mv. skal anmeldes til BorgerMiljø, fordi den type aktiviteter kan give anledning til støj- og støvgener. Frembringelse af bygge- og anlægsaffald skal også anmeldes til BorgerMiljø

Anmeldelse

Anmeldelsen skal ske til Aalborg Kommune mindst 14 dage før arbejdet går i gang.

Anmeldelsesblanket til midlertidige aktiviteter

Anmeldelsesblanketten kan sendes via send besked i kontaktoplysninger.

OBS: Bygge- og anlægsaffald skal dog anmeldes via Byg og Miljø

Når BorgerMiljø har modtaget anmeldelsen, fremsendes en kvitteringsskrivelse til ansøger. Kvitteringsskrivelsen er en accept af, at aktiviteter, der direkte er omfattet af den kommunale forskrift, kan påbegyndes.

Ved anmeldelse af aktiviteter, der ikke direkte er omfattet af forskriften, fremsender BorgerMiljø en tilladelse, der indeholder miljømæssige krav til arbejdets udførelse eller et evt. afslag til ansøger.

Regler for støjgrænser, tidsrum m.m.

Til miljømæssig regulering af aktiviteterne har Aalborg Byråd vedtaget et sæt retningslinjer, der skal følges. 

Forskriften fastsætter støjgrænser, tidsrum og andre miljøvilkår for arbejdets udførelse.

Forskrift for miljøregulering

Aktiviteterne skal foregå på hverdage mandag - fredag i normal arbejdstid (dvs. kl. 07.00 - 18.00)

Arbejdet må ikke sættes i gang før de nødvendige tilladelser/godkendelser er opnået hos de relevante myndigheder.

 

Naboinformation

I tilfælde, hvor kommunen har givet tilladelse til støjende aktiviteter uden for normal arbejdstid, vil der blive stillet vilkår om, at den, der udfører anmeldt bygge- og anlægsarbejde, informerer naboer og andre, der kan blive berørt, om arbejdets karakter og planlagte varighed.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 9931 2050 eller pr. mail

 

Del indhold