Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lokal anvendelse af regnvand (LAR)

Som privatperson eller bygherre er det muligt, at håndtere regnvand på din egen grund uden om kloakken. Der findes flere metoder til lokal anvendelse af regnvand (LAR).

Det kan f.eks. være nedsivning i jorden eller afledning til et vandområde, eller det kan være en mindre sø eller en dam på din egen grund. Endelig er der flere metoder til forsinkelse og rensning af vandet, før det løber til kloak eller et vandområde. Forsinkelse og rensning vil ofte blive krævet, hvis du ønsker tilladelse til at lede ud i eksisterende søer eller vandløb.

Aalborg Kommune har udarbejdet et katalog, der beskriver de metoder, som typisk indgår i lokal anvendelse af regnvand.

Der skelnes mellem egentlige LAR-løsninger, hvor regnvandet helt eller delvist bliver tilbageholdt på din egen grund ved nedsivning, fordampning eller anvendelse. De egentlige LAR-løsninger bliver ofte kombineret med anlæg til forsinkelse og/eller rensning af regnvandet.

LAR-kataloget består af flere dele:

Nedenfor kan du finde de enkelte vejledninger i pdf-udgave, har du brug et tilgængeligt alternativ til indholdet i vejledningerne, så skriv til os, du finder vores kontaktoplysningerne under webtilgængelighed.

 

Print alle punkter

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil. 

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed
Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Del indhold