Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lokal anvendelse af regnvand (LAR)

Som privatperson eller bygherre er det muligt, at håndtere regnvand på din egen grund uden om kloakken. Der findes flere metoder til lokal anvendelse af regnvand (LAR).

Det kan f.eks. være nedsivning i jorden eller afledning til et vandområde, eller det kan være en mindre sø eller en dam på din egen grund. Endelig er der flere metoder til forsinkelse og rensning af vandet, før det løber til kloak eller et vandområde. Forsinkelse og rensning vil ofte blive krævet, hvis du ønsker tilladelse til at lede ud i eksisterende søer eller vandløb.

Aalborg Kommune har udarbejdet et katalog, der beskriver de metoder, som typisk indgår i lokal anvendelse af regnvand.

Der skelnes mellem egentlige LAR-løsninger, hvor regnvandet helt eller delvist bliver tilbageholdt på din egen grund ved nedsivning, fordampning eller anvendelse. De egentlige LAR-løsninger bliver ofte kombineret med anlæg til forsinkelse og/eller rensning af regnvandet.

LAR-kataloget består af flere dele:

LAR-dokumenter

Introduktion til LAR
Inspiration til LAR
Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR
Hydrauliske forudsætninger
Fravalg af LAR-metoden nedsivning

Nedsivningsmetoder

Faskiner
Nedsivningsbrønde
Nedsivning på græsarealer
Permeable belægninger
Regnbede
Render og grøfter

Forsinkelsesmetoder

Drosling af afløb
Lukkede bassiner
Opstuvning på terræn
Permeable belægninger
Render og grøfter
Våde bassiner og damme

Rensemetoder

Sandfangsbrønde
Våde bassiner og damme
Åbne sandfang

Fordampning

Grønne tage

Anvendelse

Opbevaring og anvendelse

Såfremt du søger inspiration til konkrete LAR-projekter (såvel store som små), anbefales du at læse notatet "Inspiration til LAR", hvor der gives en kort introduktion til LAR-anlæg, og der er eksempel på et LAR-anlæg for et lokalplanområde.

Notatet "Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR" indeholder en liste over det materiale, der skal indgå i en ansøgning om tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand fra LAR-anlæg. Det er vigtigt at pointere, at der i hver sag skal ske en individuel vurdering af ansøgningen, som kan betyde, at to lignende ansøgninger ikke medfører samme vilkår.

Nyttige links

Haveselskabet

Temahæfte: Regnvand som ressource

Projekt: Intelligent brug af regnvand

Veg Tech - for grønnere byer

Del indhold