Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontrol af rentvandsbeholdere

Fejl og mangler i relation til indretning og drift af et vandforsyningsanlæg er årsag til forureninger. Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens opgørelse viser, at specielt rentvandstanke ofte er involveret i forureningshændelser.

Vandværker kan anvende inspektionsskemaer til kontrol af værkets rentvandsbeholdere således at forureningsrisikoen ved rentvandsbeholdere minimeres.

Skemaer om udvendig og indvendig inspektion af rentvandsbeholdere kan bestilles nederst på siden.

Manglende inspektion af rentvandstanke

Manglende inspektion af tanke kan fører til at:

  • dyr kommer ind i tankene via sprækker og utætheder, der især opstår om vinteren
  • dyr, der er kommet ind i tanken, kan medføre bakterievækst
  • der forekommer salamandere, frøer, snegle og bænkebidere i tankene
  • rødder kan finde vej gennem små sprækker hvis rentvandstanken er placeret ved siden af træer og buske.

Eksempler på manglende inspektion af rentvandstanke

Følgende billeder er eksempler på hvad den manglende inspektion af rentvandstanke kan medføre. Billederne er taget af dykker- og entreprenørvirksomheden JH-dyk i Skovby ved Galten.

Senegræs ved ind- og udløb:

Senegræs

Gråsnegl i okker- og manganslam:

 Gråsnegl

Indsivning af overfladevand:

 Overfladevand

Revne i beton:

 Revne

 

Vi sender det du mangler

Skriv til os, hvis vi skal sende dig skemaer om udvendig og indvendig inspektion af rentvandsbeholdere

Du kan også ringe på tlf. 9931 2050

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil. 

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed
Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Del indhold