Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontrol af rentvandsbeholdere

Fejl og mangler i relation til indretning og drift af et vandforsyningsanlæg er årsag til forureninger. Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens opgørelse viser, at specielt rentvandstanke ofte er involveret i forureningshændelser.

Vandværker kan anvende inspektionsskemaer til kontrol af værkets rentvandsbeholdere således at forureningsrisikoen ved rentvandsbeholdere minimeres.

Skema for udvendig inspektion af rentvandsbeholdere

Skema for indvendig inspektion af rentvandsbeholdere

Manglende inspektion af rentvandstanke

Manglende inspektion af tanke kan fører til at:

  • dyr kommer ind i tankene via sprækker og utætheder, der især opstår om vinteren
  • dyr, der er kommet ind i tanken, kan medføre bakterievækst
  • der forekommer salamandere, frøer, snegle og bænkebidere i tankene
  • rødder kan finde vej gennem små sprækker hvis rentvandstanken er placeret ved siden af træer og buske.

Eksempler på manglende inspektion af rentvandstanke

Følgende billeder er eksempler på hvad den manglende inspektion af rentvandstanke kan medføre. Billederne er taget af dykker- og entreprenørvirksomheden JH-dyk i Skovby ved Galten.

Senegræs ved ind- og udløb:

Senegræs

Gråsnegl i okker- og manganslam:

 Gråsnegl

Indsivning af overfladevand:

 Overfladevand

Revne i beton:

 Revne

 

Del indhold