Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indberetning af vandmængder

Indberet oppumpede og distribuerede vandmængder én gang hvert år - for almene vandværker, ikke-almene vandværker, markvandere, virksomheder med egen indvinding og større enkeltindvindere.

Del indhold