Tilsyn på miljøområdet

Dialog og bæredygtighed

Etablering, ændring eller udvidelse af husdyrhold

Etablering af overdækning af markstakke

Overdækning af fast gødning på møddingsplads

Kontrol af gyllebeholdere

Nedrivning af gyllebeholdere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier