Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjælp dit vandløb

Vores nye kampagne skal være med til at sikre, at vandløb ikke forurenes af miljøfremmede stoffer. Kampagnen skal samtidig bidrage til den positive udvikling mod attraktive vandløb i bybilledet.

Østre Landgrøft, som løber sammen med Øster Å, bliver med jævne mellemrum forurenet med for eksempel maling og olie, og der er ofte oliefilm på vandløbet. Indholdet af miljøfremmede stoffer i Østre Landgrøft er højt og vandløbet er påvirket af spildevand.

Påvirkningen af vandløb kan ske ved et uheld - der spildes olie eller kemikalier, og via regnvandsristen sendes det til vandløbet, når det regner.

Uheld kan også ske på grund af manglende viden om, hvordan vandet løber i kloak- og regnvandssystemerne. Mange tror, at alt vand ender på renseanlægget. Men i dag leder de fleste regnvandsriste vandet direkte ud i vandløbet. Og så gør maling, olie, sæbevand og kemikalierester stor skade.

Olie i vandløb

Ikke flere miljøskadelige stoffer

For at hjælpe virksomheder til at standse udledningen af miljøskadelige stoffer, laver vi nu kampagnen "Hjælp dit vandløb" til virksomhederne i Håndværkerkvarteret, som afleder til Østre Landgrøft og Øster Å. Vi besøger virksomhederne i området for i samarbejde at skabe attraktive vandløb med en god økologisk tilstand.

Blå og grøn fremtidsforbindelse

Østre Landgrøft løber sammen med Øster Å syd for Østre Allé. Fra Sønderbro er Øster Å i dag et lukket vandløb ind gennem byen, men vi har planer om at åbne Øster Å. Vi vil skabe en blå og grøn forbindelse fra Østerådalen ind gennem byen og ud til Limfjorden. For at Øster Å bliver et attraktivt vandløb, skal der sikres en god økologisk tilstand. Vi vil med kampagnen "Hjælp dit vandløb" bidrage til den positive udvikling.

Vær opmærksom

I mange erhvervsområder er spildevandet separeret. Det vil sige, at der findes to rørsystemer - et til regnvand og et til spildevand.

Rørsystemet til regnvand leder vandet direkte ud i vandløb. Rørsystemet til spildevand leder først spildevandet til renseanlæg, hvor det bliver renset, inden det ledes til Limfjorden.

Som virksomhed er det vigtigt, at være opmærksom på, at aktiviteter, der kan give spildevand, foregår på et areal, der er tilsluttet spildevandsledningen. Det gælder f.eks. al form for vask med sæbe eller lignende, men også vask af biler, hvor der kan afskylles olierester.

Oplag af kemikalier kan også udgøre en risiko for spild eller udslip. Kemikalier bør enten flyttes væk fra regnvandsriste eller stå på et areal med fald væk fra regnvandsriste, så et spild kan opsamles.

Overvej følgende spørgsmål - måske skal rutiner eller indretning ændres

  • Opbevarer eller håndterer I kemikalier udendørs?
  • Har I udendørsvask eller -vaskeplads?
  • Er der væsentlig pletter på belægninger eller jord?
  • Har I en procedure for spild, og har I afspærringsmateriel?
  • Er belægningen OK?
  • Bortskaffer I olie- og kemikalieaffald korrekt?
  • Kan I komme til at forveksle regnvandsriste med en spildevandskloak?
  • Skal I ændre på indretninger eller arbejdsgange?

Se filmen Eventyret om fisken og regnvandskloakken

Del indhold