Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjælp dit vandløb

Vores nye kampagne skal være med til at sikre, at vandløb ikke forurenes af miljøfremmede stoffer. Kampagnen skal samtidig bidrage til den positive udvikling mod attraktive vandløb i bybilledet.

Østre Landgrøft, som løber sammen med Øster Å, bliver med jævne mellemrum forurenet med for eksempel maling og olie, og der er ofte oliefilm på vandløbet. Indholdet af miljøfremmede stoffer i Østre Landgrøft er højt og vandløbet er påvirket af spildevand.

Påvirkningen af vandløb kan ske ved et uheld - der spildes olie eller kemikalier, og via regnvandsristen sendes det til vandløbet, når det regner.

Uheld kan også ske på grund af manglende viden om, hvordan vandet løber i kloak- og regnvandssystemerne. Mange tror, at alt vand ender på renseanlægget. Men i dag leder de fleste regnvandsriste vandet direkte ud i vandløbet. Og så gør maling, olie, sæbevand og kemikalierester stor skade.

Olie i vandløb

Print alle punkter

Del indhold