Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Haveaffald og grøde til recirkulering

Nu har du mulighed for at sikre dig haveaffald og å-grøde fra Aalborg Kommune til dine marker

Aalborg Kommune har i årene 2017 og 2018 som forsøgsordning leveret oprenset å-grøde fra kommunens åer og haveaffald fra Genbrugspladsen Nibe til enkelte økologiske landmænd. Forsøgsperioderne er nu afsluttet med gode resultater, og ordningerne skal udbredes til flere genbrugspladser og en større kreds af økologiske landmænd.

Det drejer sig om haveaffald fra genbrugspladserne Hou, Gandrup, Nibe og Storvorde samt grøde fra Dybvad Å, Binderup Å, Øster Å, Lindholm Å og Hasseris Å.

Ordningerne har til formål dels at sikre næringsstoffer og organisk materiale til økologisk landbrug, dels at nedbringe klimabelastningen ved transport og håndtering af affaldet. Landbrug, som ligger tæt på de konkrete pladser og åer blive foretrukket og al affald fra den enkelte genbrugsplads/å bliver leveret til samme landmand.


Krav til modtagerne:

  • Dit landbrug skal være økologisk efter statens regler med Ø-mærke
  • Landbruget skal have adresse i Aalborg Kommune
  • Kørevejen til pladsen og pladsen skal være forberedt til kørsel med tunge køretøjer.
    Aalborg Kommune er ikke erstatningspligtig ved eventuelle skader på underlag, som ikke er forberedt til tunge køretøjer eller på grund af blød bund og lign.
  • Grøden og haveaffaldet skal komposteres og udbringes til jordbrugsformål på egne arealer

Yderligere materiale, og hvordan du søger, findes her:

Praktiske oplysninger vedr. grøde
Praktiske oplysninger vedr. haveaffald

Del indhold