Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand

Bygge- og anlægsprojekter kan give behov for at sænke grundvandet for at holde byggegruben tør. Og grundvandssænkning kan medføre behov for bortskaffelse af det oppumpede grundvand.

Del indhold

Grundvandssænkning

- Vejledning til ansøgning

- Ansøgning/anmeldelse brug send besked